Logotyp på utskrifter

Livskompetens

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Gästrikebygden
KontaktpersonBengt Hult
E-postbengt.hult@abf.se
Telefonnummer070 6425386
Beviljat ESF-stöd2 958 750 kr
Total projektbudget7 419 780 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Livskompetens
Livskompetens är ett EU projekt i samarbete med Försäkringskassan. Projektet planerar att genomföras under perioden 2008-08-01 – 2009-10-31. Projektet syftar till att stödja långtidssjukskrivna tillbaka i arbetslivet.

Målgrupper är sjukskrivna ungdomar med aktivitetsersättning, sjukskrivna ungdomar upp till 29 år med sjukpenning, med mer än 6 månaders sjukskrivning, samt sjukskrivna med tidsbegränsad sjukersättning.

Syftet är att varje individ ska få det stöd den behöver för att finna sin egen kraft och skapa framtidstro i livet och arbetslivet.

Målet är att 85 % av deltagarna genomför arbetsträning samt att 65% av deltagarna har gått vidare till ett aktivt yrkesliv eller studier.

Programmets omfattning är 28 veckor per grupp. Nio grupper med totalt 100 deltagare planeras att genomgå programmet. Pedagogiken baseras på Fil Dr Lars-Eric Uneståhls modell för kognitiv utvecklingsträning. Upplägget består av utbildning i grupp, individuell oaching, självcoaching, mental träning, friskvård, samt utrekrytering mot arbetsmarknaden.

Utbildning i grupp
Utbildning i grupp genomförs två halvdagar per vecka med fokus på personlig utveckling och kommunikation.

Individuell coaching
Coachsamtalen syftar till att stärka individen, lyfta fram resurser, samt sätta personliga mål.

Självcoaching
Självcoaching är en ny webb-baserad tjänst där deltagaren coachar sig själv genom reflektion, coachingfrågor och utbildningsavsnitt via webb-TV.

Mental träning
Mental träning är en metod utvecklad av Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl. Uneståhl har 40 års erfarenhet av forskning kring mentala processer och kognitiv utvecklingsträning.

Friskvård
Friskvården består bland annat av basal kroppskännedom och andra metoder för fysisk och mental avslappning.

Utrekrytering
Utrekryteringen består av en process med marknadsföring av varje deltagare, uppföljning av arbetsträning, information om anställningsstöd med mera. Den individuella marknadsföringen sker genom att vår utrekryteringstjänst tar första kontakten med arbetsgivaren efter en kartläggning av deltagaren.

Bakgrund

: Behov och problem (förprojektering)
Det finns idag bland många ungdomar identitetslöshet, dålig självkänsla och brist på målinriktning vilket sammantaget skapar stress passivitet och flykt till destruktiva livsstilar. Många ungdomar fastnar därför på detta sätt i en livsstil där de finner olika vägar att skjuta de viktiga besluten i livet framför sig.

Långa sjukskrivningsperioder på grund av psykisk ohälsa är fortfarande ett omfattande problem i Gävleborgs Län. Efter en längre tids sjukskrivning övergår sjukskrivningen till ett så kallat aktivitetsersättning (alternativt tidsbegränsat sjukbidrag för de som är 30 år och uppåt). Vanligtvis sker övergång till dessa ersättningsformer då traditionell rehabilitering inte förmått stödja individen till önskad arbetsförmåga.

Många unga har i vårt län har idag tidsbegränsat aktivitetsersättning och är samtidigt arbetslösa. Sammanlagt är cirka 450 personer i denna situation i Gävle, Sandviken, Hofors, och Ockelbo. Även antalet långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjukersättning är fortfarande mycket hög i länet.

Dessa upplever ofta att de inte ”platsar” i arbetslivet, i många fall innan de hunnit påbörja att aktivt arbetsliv. De står i praktiken långt ifrån arbetsmarkanden eftersom de ofta har brist på arbetslivserfarenhet och saknar ett personligt nätverk in i arbetslivet. Oavsett arbetsutbud så är de traditionella vägarna att söka ett arbete via annons inte en framkomlig väg för den här samhällsgruppen. Deras ansökningar sorteras oftast bort under rekryteringsprocessen på grund av sjukdomsbild och bristande arbetslivserfarenhet.

Traditionella rehabiliteringsåtgärder har visat sig inte fungera tillfredställande, eftersom de i allt för hög utsträckning varit inriktade på att komma fram till en lämplig diagnos. Många går sjukskrivna utan rehabilitering vilket ofta är destruktivt för individen. Det finns inget stöd för att man blir friskare av att bara vara hemma och sjukskriven. Tvärtom ser vi många exempel på motsatsen, där man blivit betydligt sämre mentalt av att vara sjukskriven.

B Behov och problem (Genomförande)
Under perioden 2006-09-01 – 2007-10-30 genomfördes projektet Mentorskap & Kompetensutveckling, vars projekt och utvärdering (Högskolan, Dalarna) får fungera som förstudie i denna ansökan. Då det projekt som planeras i denna ansökan bygger vidare på erfarenheterna från föregående projekt ansåg vi inte ytterligare förprojektering nödvändig. Mentorskap & Kompetensutveckling var ett EU projekt inom Växtkraft Mål-3 i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet syftade till att stödja långtidsarbetssökande och långtidssjukskrivna tillbaka i arbetslivet.

Programmet hade omfattningen om 16 veckor per grupp. Totalt 11 grupper och 146 deltagare deltog i projektet. Pedagogiken baserades på Fil Dr Lars-Eric Uneståhls modell för kognitiv utvecklingsträning. Upplägget bestod av gruppaktiviteter, individuell coaching, mental träning, friskvårdsinsatser, samt utrekrytering mot arbetsmarknaden.


Gruppaktiviteterna bestod av tre halvdagar per vecka med fokus på personlig utveckling, kommunikation samt åter till yrkeslivet. Coachsamtalen syftade till att stärka individen, lyfta fram resurser, samt sätta personliga mål. Mental träning och friskvårdsinsatser användes för att stärka deltagarna mentalt.

Fokus låg genomgående på lösningar, möjligheter och framtiden i detta projekt, vilket gav mycket goda resultat. Målet var att 70 % av projektets deltagare inom tre månader efter avslut i projektet har gått vidare till anställning, studier eller startat eget, alternativt fortsatt arbetsträning för deltagare från Försäkringskassan. För Försäkringskassans deltagare uppnåddes resultatet 80 %.

Erfarenheter från detta projekt har visat att utvecklingsprocesserna hos deltagarna kan effektiviseras mer och kvalitetssäkras i större utsträckning. De senaste månaderna har vi därför utvecklat ett webb-baserat självcoachingprogram samt utvecklat arbetsstrukturen vad gäller utbildningstid och tid för uppföljning under arbetsträning.

Syfte

Syftet är att varje individ ska få det stöd den behöver för att finna sin egen kraft och skapa framtidstro i livet och arbetslivet. Syftet är också att implementera lösningsinriktade verktyg för personlig framgång i det nya arbetslivet.

Ett annat syfte är att deltagarna ska utveckla sig själva, sin kreativitet, sin potential samt förmåga att coacha sig själva i livet på kort och lång sikt.

Målsättning

Personliga färdigheter och kunskapsmål
Deltagaren har efter avslutat utbildning;
• Verktyg för personlig utveckling och livslångt lärande
• Ökad självkännedom
• Stark tro på det egna egenvärdet och den egna förmågan
• Tydliggjorda mål och delmål för framtiden
• Ökad förmåga att fokusera på positiva lärdomar, lösningar och möjligheter
• Förmåga att hantera stress
• Ökat ansvarstagande för den egna personliga utvecklingen
• Förmåga att coacha sig själv
• God kommunikativ förmåga
• Ökad initiativkraft och problemlösningsförmåga

Resultatmål
• 98 % av deltagarna har en förbättrad upplevd hälsa
• 85 % av deltagarna har genomfört någon form av arbetsträning
• 65 % av deltagarna har gått vidare till studier, någon form av anställning, lärlingsplats alternativt start av egen verksamhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

ABF har anpassade lokaler för funktionshindrade, det vill säga hiss, toa

Jämställdhetsintegrering

Jämställdheten är ett genomgående tema i projektets olika delar. Vi ser utifrån analysen det av stort mervärde för projektet att integrera jämställdhetsperspektivet i gruppaktiviteter, analys och rapportering. Logistiken har därför anpassats till det för att optimera analys och rapportering med jämställdhetsprofil. Projektupplägget är format med utrymme för stor individuell flexibilitet, vilket också är gynnsamt för jämställdheten i projektet. I syfte att stärka jämställdhetsperspektivet kommer vi att regelbundet rapportera analys av utvecklingsprocesser, problematik, behov samt mätbara resultat till projektets intressenter. Deltagarna kommer att ha föreläsningar och diskussioner om jämställdhet. Dessa syftar till att stärka jämställdheten mellan kön i stort samt stimulera till egna framtida yrkesval oberoende av aktuell könsfördelning inom olika yrken. I projektet finns god kompetens inom jämställdhetsfrågor. Doris Grönlund kommunikationskonsult kommer att ansvara för att jämställdhetsarbetet i projektet.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Gävleborg

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar