Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lean-utbildning av förändringsgruppen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörändringsgruppen
KontaktpersonPontus Linderholm
E-postpontus.linderholm@eco-log.se
Telefonnummer0270-429511
Beviljat ESF-stöd201 325 kr
Total projektbudget201 325 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Lean-implementering genom peer-to-peer utbildning
Engagerade medarbetare från hela företaget kommer att snabbt förvandla Eco Log till en aktivt lärande organisation.Projektet går ut på att utbilda dessa medarbetare och skapa en rutin med möten där de leder sina kolleger i Ständiga Förbättringar.

Bakgrund

Eco Log är ett traditionellt verkstadsföretag: det är bara grabbar i Produktion, företaget har nästan alltid varit toppstyrt och förståelsen för förändringar låg. Vi gör som vi alltid har gjort.

Företaget har gått igenom två omvälvande ägarbyten (1997 o 2004), och den nya ledningen har utarbetat en strategi för att få ut beslutsfattandet och därmed engagemanget på golvet. Vi försöker decentralisera, och framförallt bli mer lean.

Problemet är att ledningen kommer från en tidigare konkurrent (Log Max är huvudägare), och folk lyssnar hellre på människor från det egna företaget. Därför måste vi utbilda och växa en kärntrupp ambassadörer som kan förmedla lean-tänkandet inifrån.

Vi söker nu om medel för att utbilda denna kärntrupp.

Syfte

ÖVERGRIPANDE
Avsikten med vårt förändringsprojekt är att höja kvaliteten på våra produkter, samtidigt som vi sänker totalkostnaderna och leveranstiden.

Detta skall ske genom:
ökat medarbetarengagemang och ansvar (decentralisering)
ökat fokus på långsiktiga relationer med kunder och leverantörer
ökad förändringsvilja och snabbare genomförandehastighet på förändringar

En projektgrupp bestående av nio personer från hela företaget arbetar för närvarande med detta, men saknar kompetens för hur lean-arbetet skall förmedlas, och många är motståndare till ledningens "doktriner".

DELPROJEKT
Företaget är utsett till pilotföretag inom Produktionslyftet, och två personer från ledningen kommer att gå lean-utbildning. Risken är att detta inte räcker, det vore önskvärt att utbildningen även skedde "peer-to-peer".

För att utbilda den stora massan människor behöver vi skicka ytterligare sex medarbetare på kurs.

Tidigare erfarenheter från LEAN (ESF - Växtkraft 3 för Kristianstads Företagsgrupp) visar att Lean-arbete kan leda till avsevärda förbättringar:
20% effektivitetsökning
Ökad lageromsättning
Individuell utveckling av personal
Samverkan mellan lokala företag ökar

Samma projekt visade också:
att det var viktigt att engagera så många personer som möjligt, så tidigt som möjligt.
att det var viktigt med en bred förankring för förändringar på företaget.

Med anledning av detta projekts rekommendationer så avser vi nu starta ett projekt för att få med oss fler medarbetare i LEAN-arbetet.

Målsättning

ÖVERGRIPANDE
Garantikostnaden pga bristande produktionskvalitet skall minska med 50%.

PERSONALMÄSSIGA
90% av alla medarbetare skall kunna förklara vad Lean innebär för dem senast 1 januari.
95% av alla arbetsgrupper skall ha genomfört en lean-förändring senast 1 december.
Antalet föreslagna förbättringar i varje grupp skall öka med 200% fram till 1 januari.
Studiebesök hos tre företag som arbetar med lean innan 31 januari.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Respekt för varandra är grundbulten i vårt förändringsarbete. Modet att lyfta upp problem och ta tag i konflikter är en förutsättning för att vi skall få en effektivare organisation med nöjdare kunder. Samma mod och samma respekt använder vi också för att ta tillvara folks kompetenser, även om de har olika typer av funktionshinder.

Vi har tex redan inrett ett särskilt kontor åt en man med tinnitus, vi har sett till att en man med kronisk smärta har parkeringen närmast ingången, och skrivbordet så centralt som möjligt. Självklart kan vi göra med och det är viktigt att dessa människor är med i förändringen och får den utbildning de behöver.

Stefan är därför med i förändringsgruppen, trots att han bara arbetar deltid pga sin kroniska smärta.

Jämställdhetsintegrering

Eco Log vill skapa en arbetsmiljö där kvinnor och män, som grupper och som individer, gemensamt och jämlikt skapar bredd och helhet i verksamheten. Organisationen skall bejaka och dra nytta av de kulturella och individuella olikheter som finns och även de olikheter som beskrivs i termer av manligt och kvinnligt.

Fördelningen män - kvinnor är för tillfället 81 män och 13 kvinnor. För att åtgärda detta är vår rekryteringspolicy att när det finns två sökande med samma kompetens, alltid tillsätta den som kommer från den underrepresenterade könet, etniska tillhörigheten, eller annan minoritetsgrupp.

Vi har fler anställda kvinnor än våra konkurrenter. Vi har även tre kvinnliga chefer, men ingen kvinna i Produktion. Då vi märkt att det inte räcker att försöka rekrytera in kvinnor har vi valt att även premiera kvinnor vid kompetenshöjande insatser, då de ofta har mindre erfarenhet eller kompetens inom tekniska områden.

Det föreslagna projektet ligger i linje med dessa värderingar då hälften av de uttagna är kvinnor, dvs en betydligt högre andel kvinnor än på företaget i stort.

Vi har även med en f.d. flykting från det forna Tjeckoslovakien och kvinna i Förändringsgruppen, och Katerina är tänkt att ingå som projektmedlem.

Transnationellt samarbete

Nej, vi vill bygga upp verksamheten i Sverige. Just nu outsourcar vi svetsning till EU, men skulle gärna se att kvaliteten och leveranssäkerheten blev sådan i Sverige att vi kunde uppdra åt ett lokalt bolag att sköta leveranser av svetsat gods.

Kommun

  • Söderhamn