Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Laserpilen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGLT Laserstans
KontaktpersonGert Eskelund
E-postgert@glt-laserstans.se
Telefonnummer026-24 36 86
Beviljat ESF-stöd183 140 kr
Total projektbudget183 140 kr
Projektperiod2009-06-04 till 2009-10-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Laserpilen syftar till att säkerställa att företaget har rätt kompetens för att möta marknadens krav. Genom att satsa på utbildning av personal med funktionsnedsättningar tar vi ett nytt grepp som stärker de anställda och ger dem bättre möjligheter på den öppna arbetsmarknaden.

Bakgrund

GLT Laserstans AB startades 2003 av när Gert Eskelund, Lars-Erik Andersson och Tommy Lindgren övertog företaget från Samhall.

GLT Laserstans arbetar i huvudsak som en avancerad plåtlegoleverantör, men tar även uppdrag från design till färdig produkt som vi genomför tillsammans med våra samarbetspartner. Vi utvecklar även egna produkter där tejphållaren Nordic Dispenser är den mest framgångsrika.

Vi står nu inför en lågkonjunktur som skapar en ökad press på legotillverkare och underleverantörer vilket medför ökade krav på att personalen har hög och rätt kompetens. Stora delar av personalen på GLT Laserstans har varit med sedan Samhalltiden och har olika former av psykiska och fysiska handikapp samt en relativt låg utbildningsnivå. För att kunna utveckla företaget efter marknadens behov är det extremt viktigt att personalen vidareutbildas för att kunna ta sig an nya arbetsuppgifter.

Utan rätt utbildning har många av våra medarbetare svårt att hålla sig kvar på arbetsmarknaden.

Genom att engagera hela personalen i en analys av företagets behov av kompetens och att inventera samtliga individers kompetensprofil, kan vi skapa handlingsplaner utifrån vilka vi gör en matchning för att skapa individuella utbildningsplaner.

Syfte

projektet syftar till att möta de problem en allt tuffare konkurrenssituation skapar genom att satsa på att höja den befintliga personalens kompetens. Flera av medarbetarna har låg självkänsla och genom att genomföra förprojekteringen med samtliga anställda och därefter erbjuda utbildning, förbättras möjligheterna för varje individ att klara arbetsmarknadens allt hårdare krav.

Målsättning

Vi kommer att inledningsvis genomföra en enkät för att få fram en bild av personalens självbild och attityder till arbetet. Efter avslutat genomförande kommer vi att mäta förändringar i denna. Målsättningen är att minst 80% skall ha genomgått en utbildning med godkänt resultat och med stärkt självbild. En ytterligare målsättning är att samtliga ska bli mer självgående i sina yrkesroller.

Vi kommer också att mäta förändringar i det ekonomiska resultatet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under analysen kommer vi att särskilt belysa tillgänglighetsaspekten vad avser möjligheterna för människor med funktionshinder att arbeta i företaget på lika villkor. Eftersom många hos oss har någon form av funktionsnedsättning har vi redan idag en relativt god insikt, men tror att det ändå är väsentligt att lyfta fram denna fråga ytterligare. Även den kommunikativa tillgängligheten kommer att belysas i analysen. I detta sammanhang kommer vi också att beröra andra diskrimineringsgrunder.

Kommun

  • Sandviken