Logotyp på utskrifter

LEKU - Lemont Kompetensutvecklingsprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLemont AB
KontaktpersonMats Staffas
E-postmats.staffas@lemont.se
Telefonnummer0240 689025
Beviljat ESF-stöd267 997 kr
Total projektbudget267 997 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Tillgången på arbetskraft kommer att vara begränsad i framtiden samtidigt som kraven och den kunskap som behövs i arbetet kommer att bli högre. Detta innebär att kunskap kommer att vara mycket viktig för företagets framtida utveckling, samtidigt som vi kommer att få ta ett stort ansvar för att utbilda och behålla den personal som vi har och även vara öppna för och se möjligheter att anställa personer som stått utanför arbetsmarknaden.
Detta projekt är av stor betydelse för detta arbete och därmed företagets framtid.

Bakgrund

Antalet anställda har fördubblats under senaste åren, vilket har ställt krav på en annan organisation och struktur i företaget. De olika produktionsflödena kräver ledare med en ny kunskap och en förståelse bland samtliga medarbetare för nya och andra krav mot tidigare.
Under förprojekteringen kommer de olika produktionsgrupperna att analyseras utifrån de kunskaper de anställda har, samt vilka krav som kommer att ställas i framtiden med tanke på den teknikutveckling som sker. Detta kommer att leda fram till förslag på utbildningar. Samtliga medarbetare berörs av detta och kommer att delta i detta projekt.
Behovet av arbetskraft kommer att öka, men tillgången på utbildad personal minskar. Detta innebär att företaget måste planera för att ta ett större ansvar för att utbilda och anpassa arbetet efter tillgången på personer och då även ta hänsyn till personer som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden. I mindre omfattning har detta redan gjorts, men med en riktad insats finns stora möjligheter att utöka detta arbete.

Syfte

Ta fram förslag på metoder och system för att lyfta företaget och därmed alla anställda till en högre nivå. Detta för att klara och motsvara de krav som kunder och marknad kommer att ställa och att säkerställa att arbetskraft finns för framtida expansion.
Att söka och ge förslag på helhetslösningar genom information, kommunikation och motivation för ökad produktivitet och tillväxt.

Målsättning

Kartlägga och fastställa de kompetenskarav som behövs hos samtliga anställda för att skapa en fungerande organisation enligt de krav som ställs på företaget.
Ge förslag på hur likabehandling främjas och hur diskriminering motverkas, för att därigenom skapa möjlighet för framtida rekryteringar.
Förprojekteringen skall kartlägga hälotillståndet hos de anställda och ta fram förslag på åtgärder för att behålla de anställda i arbete och för att undvika långtidssjukskrivningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har genom att arbeta med externa personalkonsulter, lyckats få personer med bland annat dyslexi att fungera bra i arbetet. Personer som tidigare gått långtidsarbetslösa eller endast fått kortare anställningar har på så sätt fått fast anställning hos oss med lyckat resultat. Vi vill utveckla rutiner för hur vi kan fortsätta ta hand om och utbilda personer med funktionshinder och även utbilda egen personal för att på rätt sätt få förståelse och kunskap för de krav som ställs på att utveckla och leda personer med funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Lemont AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar