Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling företag kommunövergripande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRättviks Gymnasium/Lärcentrum
KontaktpersonTitti Norling
E-posttitti.norling@edu.rattvik.se
Telefonnummer0248-70 182
Beviljat ESF-stöd737 439 kr
Total projektbudget737 439 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2010-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samlade omställningsbehov hos företag i 4 kommuner för att möta 2000-talets arbetsmarknad och näringsliv med nya krav och efterfrågan av tjänster.
Språk IT marknadsföring till branschinriktade fördjupningar finns i de individuella handlingsplanerna efter genomförd förprojektering.

Bakgrund

Några företag har bytts ut och ersatts med andra efter kontakter med handläggare på ESF.
Förprojekteringen har genomförts under oktober -december av upphandlad konsult.
Företagen uppger i utvärdering ( 64%) att deltagandet i ESFprojektet höjer deras attraktivitet och att deras svar präglas av höga förväntningar.
På tillväxtfrågan så menar 86% att projektet bidrar till ökad tillväxt eftersom man blir bättre och kan tjäna mera pengar.
57% tycker att projektet bidrar till ökad sysselsättning eftersom det leder till ökad effektivitet i företaget och man kan dra ned på kostnaderna. Konkurrentera får mera att göra och kan inte hålla tillbaka sina kostnader om de inte gör samma effektiviseringar. Mest bidragande i deltagande är ändock att man utöka sitt företagande med att jobba heltid själv och lämna sin deltid till någon annan.
Behov av kompetensutveckling finns inom följande:
Säj och marknadsföring ledarskapsutveckling produktionsutveckling inom trä layout och design data ekonomi idrottsmedicin arbetslagsutbildning
pedagogisk miljö för lek och lärande röstutveckling CAD Visma administration exor el schemadesign IT taktil stimulering intensiv kurs i spanska mm grundkurs i ekonomi affärsskolan inom industrierna

Syfte

Vi kan konstatera att företag som deltagit i gamla programperioden Mål 3 återkommit och upplever det betydelsefullt att få delta igen i förprojekteringar. De har också som var ett syfte med förprojekteringarna lärt sig att analysera sitt kompetensbehov, informationssöka om rätt kompetensutveckling utifrån det egna behovet. De har byggt upp ett eget kunnande om vikten av kompetensutveckling för deras företagande och som speglar det behov de har för att utveckla sitt företag vidare.
Företagen ( 60% i vår utvärdering) har höga förväntningar på att förprojekteringen och kommande kompetensutveckling stärker deras ställning i arbetslivet

Målsättning

Att 100% av förprojekterade företag verkligen genomför sin kompetensutveckling
Att minst 50% av företagen har en fortsatt plan att gå vidare med ytterligare kompetensutveckling efter denna
Att minst 50% av företagen utvecklat nätverk eller samverkan med andra företag som innebär mer kontakter, köpta tjänster eller vidgad marknad och konsumtion
Att minst 50% av nätverkandet/samverkan kan påvisa betydelse för jämställdhetsintegrering, innovation eller mångfald

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Oavsett funktionsnedsättning så har vi lokaler som är planerade och fysiskt anpassade för olika behov. Det finns ramper, hiss, hygienutrymmen och tekniska hjälpmedel att tillgå. Ex. dataskärmar med förstoring. Vi har också erfarenhet av läs-och skrivsvårigheter.
I utvärderingen i slutrapporten beskriver vi hur vi arbetat med diskrimineringsfrågor och att det är behov av arbetskraft som kan arbeta efter sin förmåga. Frågan vi ställt till företagen är: Kommer projektet att motverka diskriminering om man exkluderar grupper p g a funktionsnedsättning, ålder, kön eller invavndrarbakgrun Det blir inte så många kvar på marknaden om de här grupperna inte får vara med.

Jämställdhetsintegrering

I utvärderingen på frågan om män och kvinnor arbetar på samma villkor svarar 80% av alla nej, där kvinnorna var mera övertygade än männen. Om projektet ökar jämställdheten så svarade 20% ja, 40% tveksamma och 40% nej.
Kvinnorna behöver nå branscher som är mera lönsamma och våga ta betalt för sina tjänster/varor. Det är också svårare för kvinnor att få banker att acceptera deras behov av lånemöjligheter. Ett svar som en kvinna fått var, hur länge kan du hålla så här. Alltså tvivlade banken på hennes affärsplan. Förprojetkringskonsulterna har beskrivit att de gett tips och råd i analysprocessen omkring de här frågorna.

Samarbetspartners

 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • Närvik

Deltagande aktörer

 • Allmogesnickerier AB
 • Bokstaven i Rättvik
 • Dalatravet
 • Fot&skokliniken
 • Förskolan Arenan Leksands IF
 • J Rustas Plattsättning o Kakel
 • Jacobs Enterpr. Music & Events
 • Jontronic AB
 • Monikas Energy Hälsa
 • Noscasi
 • Skoglunds Bensin o Ringservice
 • Åke Olsson

Kommun

 • Borlänge
 • Gagnef
 • Leksand
 • Rättvik