Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling för sysselsatta inom energinäringen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGävle Energi AB
KontaktpersonHelena Helling
E-posthelena.helling@gavle.se
Telefonnummer026 178558
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet är en förprojekteringfas och det övergripande syftet är att förnya och utveckla sysselsattas kompetens. Genom att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling för de deltagande aktörerna kommer den individuella framtoningen av kompetensutveckling att genomsyra hela projektet.

Projektägare är Gävle Energi AB. Totalt kommer 9 företag inom verksamhetsområdet energi att delta. Antalet anställda omfattar 520 personer, varav 405 st män och 115 st kvinnor. Projektperioden kommer att vara 2008-05-01 t.om 2008-10-31. Varje aktör genomför aktiviteter som behandlar nuläge, SWOT, vision, handlingsplan, kompetensplan samt uppföljning/utvärdering. Ett genomgående tema i projektet är att samtliga deltagare ska få utökad och förbättrad kompetens vad gäller främjandet av jämställdhet, tillgänglighet, integrering samt ökad medvetenhet om hur diskriminering och utestängning i arbetslivet kan förebyggas.

Arbetet administreras och genomförs operativt av projektledaren. Denne kommer att vid behov använda konsult för strategiskt stöd och framtagande av utvärderingsverktyg.

Bakgrund

Energibranschen står inför ökade krav genom exempelvis klimatdebatten i form av energieffektiviseringar och nya tankesätt kring energi. Med hänsyn till det och att vi tillsammans med de övriga aktörerna i projektet står inför stora pensionsavgångar innebär att vi kommer att tappa delar av vår kompetens under en 5-15 års period samt behöver ny kompetens inom energiområdet. Vi vill genom den här typen av projekt få tillfälle att undersöka möjligheterna till samarbete kring kompetensutveckling, rekrytering, trainee, gymnasie- och högskolesamarbete osv. Vi kommer även att titta på strategiska modeller att arbeta efter för att effektivisera och upprätthålla en pågående effektiv kompetensförsörjningsprocess, enskilt och tillsammans som grupp.

Frågor vi kommer att beröra:

- Hur ser kompetensutvecklingsprocessen ut hos oss alla och vad får vi för effekt av det, går det att förbättra, effektivisera och gör mer målstyrd? Vi gör en inventering som påvisar vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra.
- Finns det strategier för att arbeta affärsinriktat med kompetensutveckling, tänka investering istället för kostnad?
- Hur kan vi samköra våra kompetenshöjande åtgärder?
- Hur säkerställer vi att våra medarbetare alltid erbjuds rätt kompetenshöjande åtgärd?
- Hur ser vi till att utveckling av kompetens aldrig stannar av utan hela tiden är en löpande process?
- Behöver vi sprida kunskap om kompetens i våra organisationer?
- Vilken kompetens kommer att bli aktuell framöver, SWOT?
- Vilka partners kan vara lämpliga att samarbeta med?
- Finns det system som kan underlätta och effektivisera processen, typ HR eller andra kompetenshanteringssystem?
- Hur utnyttjar vi alla sätt att ta till sig kunskap, utbildning, e-learning, blended learning, coachning, lärling, mentorskap, seminarier, internutb, hyra in tillfällig kunskap osv.?

Syfte

Projektets övergripande syfte är att förnya och utveckla sysselsattas kompetens. Genom att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling för de deltagande aktörerna kommer den individuella framtoningen av kompetensutveckling att genomsyra hela projektet.

Det kortsiktiga syftet är att ge sysselsatta ökad kompetens för att därigenom minska sårbarheten till att eventuellt bli uppsagd. Genom att utföra en kompetensinriktat kartläggning av varje deltagande verksamhet kommer vi att upptäcka de eventuella svaga sidorna och utifrån dessa sedan skapa en handlingsplan med målet om ökad konkurrenskraft och förbättrad kompetens hos medarbetaren.

Det långsiktliga syftet är att skapa en framtida struktur och organisation för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling, stärka entreprenörskapet hos individer som går från anställning till sysselsättning i egen verksamhet samt stärka byggandet av nätverksrelationer. Dessutom syftar projektet till att skapa samverkan mellan energibolagen i regionen gällande kompetensområdet för att möta de krav som finns inom energibranschen. Utöver dessa är avsikten med projektet att lyfta fram hur företag och organisationer på ett bättre sätt kan beakta jämställdhet och hur diskriminering i arbetslivet kan motverkas.

Målsättning

Det huvudsakliga målet med projektet är att utveckla kompetens hos redan sysselsatta för att därigenom minska deras sårbarhet till att bli uppsagda. Genom förbättrad kompetens ska de deltagande aktörerna erhålla ökad konkurrenskraft med tanke på de krav som ställs på energibranschen i och med exempelvis klimatdebatten.

Kort sikt
- Samtliga deltagande aktörer skall efter projektets slut ha en dokumenterad kartläggning av sin verksamhet.
- Samtliga deltagare skall efter projektets slut ha en dokumenterad kompetensprofil och en
kompetensutvecklingsplan.
- Samtliga deltagare skall uppleva att de har varit delaktiga i projektet
- Samtliga deltagare skall vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat

Lång sikt
- Öka förståelsen för behovet och nyttan av att göra en kartläggning av en verksamhet i syfte att möta en alltmer
växande global konkurrens.
- Varje deltagande aktör skall själva ha kompetens, verktyg och en organisation för att i framtiden kunna arbeta med en strukturerad och strategisk verksamhets- och kompetensutveckling.
- Utöka samverkan mellan energibolagen i regionen för att stärka kompetensen hos varje aktör
- Utvecklande åtgärder i linje med ESF-rådets övergripande tema: ökat jämställdhet, tillgänglighet och integrering.

Mer detaljerade mål kommer att utarbetas av projekt- och referensgrupp under projektets gång.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att genomföras i det mån det är möjligt. Deltagarna i projektet är sysselsatta från flertalet verksamheter. I den mån någon form av funktionshinder förekommer kommer en anpassning utifrån våra förutsättningar att ske. Detsamma gäller såväl den fysiska som den kommunikativa tillgängligheten.

Jämställdhetsintegrering

Tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att genomföras i det mån det är möjligt. Deltagarna i projektet är sysselsatta från flertalet verksamheter. I den mån någon form av funktionshinder förekommer kommer en anpassning utifrån våra förutsättningar att ske. Detsamma gäller såväl den fysiska som den kommunikativa tillgängligheten.

Transnationellt samarbete

Ingår ej i ansökan.

Deltagande aktörer

 • Gävle Energi AB
 • Hedesunda Elektriska AB
 • Hofors Elverk AB
 • Sandviken Energi AB
 • Sandviken Energi Elnät AB
 • Säverstaverket
 • Söderhamns Energi AB
 • Årsunda Kraft & Belysningsförening
 • Österfärnebo El Ek.förening

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar