Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Skönhet-Hälsa 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHedemora Näringsliv AB
KontaktpersonKarin Löfstrand
E-postkarin@hedemoranaringsliv.se
Telefonnummer0225-57274
Beviljat ESF-stöd389 972 kr
Total projektbudget389 972 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2010-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att kompetensutveckla företagen för att utvecklas i takt med arbets-näringslivets krav på förändring. Jämställdhetsaspekter kommer att beaktas genom hela genomförandefasen och det livslånga lärandet kommer att vidareutvecklas genom samverkan med en större grupp företag.

Bakgrund

Deltagarnas behov består främst av breddad kompetens inom verksamheten, effektiv marknadsföring /säljteknik men även "mjuk" kunskap om metoder och processer för arbetsledning och uppbyggandet av kundrelationer.
Det har lagts tid på (och även gett resultat) att se affärsutveckling ur ett vidare perspektiv och flera av deltagarna har angett som den viktigaste kompetenshöjningen att utveckla mer av bredden på sin verksamhet. Kopplat till innovativa idéer om utveckling av företagets konkurrenskraft är det bra. Ex. att gå från traditionella frisörtjänster till hela upplevelsekoncept. Utan koppling till ny utveckling blir det mer av samma sak, vilket kanske inte är konkurrensstärkande på sikt. De här yrkesgrupperna riskerar olika belastnings- allergi-och förslitningsskador med sjukskrivning och ohälsa som följd. Det är intressant att några ser kompetensutvecklingen som ett sätt att orka arbeta till ordinarie pensionsålder. Det är lite oklart hur lönsamheten ser ut idag och några analyser visar också på att det kanske finns för många företag som erbjuder ungefär samma tjänster och att underlaget är för litet. Se även målgrupper.
Modell/Metod:
Så här bidrar vi till att lösa behovet: Deltagarna har i förprojekteringen kommit fram till hur de vill att företaget ska utvecklas. Hand i hand med detta går också kompetensutvecklingsbehovet, vilket vi har för avsikt att tillgodose med denna ansökan. Deltagarna i denna ansökan kommer i möjligaste mån att samverka med de övriga (2)företagen från förprojekteringen som påbörjar kompetensutvecklingen i mars 2009. Deltagarna kommer att lämna lägesrapport till projektägaren med jämna mellanrum där de också ska redogöra för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsaspekter.

Syfte

Syftet med projektet är att underlätta för anställda och företagare att utvecklas i takt med arbets-näringslivets krav på förändring i linje med Dalastrategins Bärkraftiga Dalarna, vilket kommer att ske genom kompetensutveckling som denna ansökan avser. I förprojekteringen har resp. företag och anställda tillsammans tagit fram en utvecklingsplan för företaget. Slutsatser från den är att man i företag med anställda eller soloföretagare under samma tak försökt se hur de enskilda kompetenserna kan samspela i företaget eller på en gemensam marknad. Det är positivt. En annan slutsats är att man helst vill öka kunskapen inom sitt eget, ibland ganska smala område. När förprojekteringen startade var det högkonjunktur och beslutat om stora investeringar i Södra Dalarna. Detta återspeglas i kompetensanalyserna som tankar om befolkningsunderlag och marknad. När projektansökan går in står vi i början av en kraftig lågkonjunktur. Kanske hade deltagarna haft en delvis annan syn på utveckling av företaget om de hade gjort analysen nu?
Ett annan syfte är få deltagande företag och anställda att i större utsträckning än tidigare väga in jämställdhet och tillgänglighet i sina affärsplaner och att se detta både ur ett demokratiskt och affärsmässigt perspektiv.

Målsättning

Målet är att företagen i november 2010 har slutfört sina utbildningar och utvecklat sitt arbete med tillgänglighetsaspekter och jämställdhet i företaget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien har det framkommit bra exempel på företag som arbetar aktivt med att ge samma tjänster anpassade till vissa grupper av funktionshinder. Vissa av deltagarna i gruppen som gjorde förprojekteringen har också nischat sin verksamhet mot personer med funktionshinder och delat med sig av sin kunskap till andra deltagare. Denna kunskapsöverföring hoppas vi kommer att kunna fortsätta även i genomförandefasen, vilket kan leda till arbetsplatser med god kunskap om hur man bemöter personer med funktionshinder ur alla aspekter( både anställda och kunder, fysisk tillgänglighet såväl som bemötande) De kurser som har sökts av respektive deltagare i denna ansökan uppfyller de behov/krav som respektive deltagare har. I den mån en kurs ska anordnas lokalt i Hedemora kommer vi som projektägare att kunna erbjuda lokaler med fullgod tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I projektet bör man fördjupa sig i de resultat som Swoten gav. Det ger träning i tänket. Deltagarna kommer att lämna lägesrapport till projektägaren med jämna mellanrum där de också ska redogöra för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering såväl som tillgänglighetsaspekter.
Kompetens inom området jämställdhet finns hos projektägaren genom det lokal resurscentrat Hedviq, vilken finns tillgänglig som bollplank för de deltagare som behöver det.

Transnationellt samarbete

En del kurser/ utbildningar hålls i land utanför Sverige. Detta beror på att just den specifika kursen inte finns tillgänglig på närmare håll. Influenser och lärande från andra kulturer kan bidra till en bättre omvärldsbevakning i gruppen som helhet och därmed också en bättre beredskap inför framtiden.

Deltagande aktörer

 • Aetherius
 • Annelie Herre Sjöström
 • Aqua Jorinda
 • Bittes AB
 • Carinas Massage & Floating AB
 • Centrovita
 • EnerQiZonen
 • European School of Feng Shui-Sweden
 • Hud & Nagelverkstan
 • Hårstället i Hedemora AB
 • Karin Ahlins Kost & Sport
 • Lenas Energi Oas
 • Lillians Hårateljé
 • Maria Andersson
 • MB Friskvård
 • Pernillas Hårateljé
 • Pia Gunnarsson
 • Rejäla Tag
 • Salong Kasteja
 • Skönt Under
 • Tapper Care
 • Ulla Sjöstrand

Kommun

 • Falun
 • Hedemora
 • Säter