Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Rättviksföretag 2 genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRättviks Gymnasium/Lärcentrum
KontaktpersonTitti Norling
E-posttitti.norling@edu.rattvik.se
Telefonnummer0248-70 182
Beviljat ESF-stöd940 670 kr
Total projektbudget940 670 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2010-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samlade omställningsbehov hos Rättviksföretag för att möta 2000-talets arbetsmarknad och näringsliv med nya krav och efterfrågan av tjänster.
Språk IT marknadsföring till barnschinriktade fördjupningar finns i de individuella handlingsplanerna efter genomförd förprojektering

Bakgrund

Omfattningen med antalet företags medverkan finns redovisat i slutrapporteringen i förprojekteringen. Några företag har bytts ut nya intresserade företag har fått komma med i utbyte.
Behov av kompetensutveckling finns bl ainom områdena:
IT Data
Administation
Ledarskap personlig utveckling
EKO turism
Språk
branschrelaterade utbildningar
Företagen har höga förväntningar på ESF projekten, de uppfattar att deltagandet kan höja deras attraktivitet.Möjligheter till att analysera effektivisering har getts i SWOTanalyseran och konsulterna har varit mycket professionella.
Viktigt är att förprojekteringarna gjorts under 2008 och att kompetensutvecklingen kan falla ut 2009 i konjunktursvängningarna.

Syfte

De individuella handlingsplanerna ger tydlig information om vilka kompeensutvecklingsbehov företagen har behov av.Företagen beskriver att de har höga förväntningar på att förprojekteringen och kommande kompetensutveckling stärker deras ställning i arbetslivet. Deras förhoppningar på att vara delaktig är viktig. För projektägaren är det tidiga arbetet i förprojekteringen under 2008 och att vi drivit parallella förprojekteringar betydelsefulla så att vi kan bidra med att ge företagen en förstärkning i form av kompetensutveckling redan 2009.
För Dalawux innebär deltagandet att näringslivet blir en möjlig framtida kursdeltagare med de behov av kompetensutveckling som företagen önskar.

Målsättning

Att 100% av förprojekterade företag verkligen genomför sin
kompetensutveckling
Att minst 50% av företagen har en fortsatt plan att gå vidare med ytterligare kompetensutveckling efter denna
Att minst 50% av företagen utvecklat nätverk eller samverkan med andra företag som innebär mer kontakter, köpta tjänster eller vidgad markand och konsumtion
Att minst 50% av nätverkandet/ samverkna kan påvisa betydelse för jämställdhetsintegrering, innovation eller mångfald

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Oavsett funktionshinder har vi möjligheter till anpassning av lokaler, hygienutrymmen, ramper, hiss, dataskärmar med förstoring, hörslinga. vi har också lång erfarenhet av människor med ex. läs och skrivsvårigheter.
Vi har också analyserat frågor i utvärderingen omkring diskriminering utifrån vilka behov som finns på marknaden och att det är en fråga om att få flera att arbeta efter sin förmåga.

Jämställdhetsintegrering

I arbetet med företagen har vi definierat frågan utifårn arbetsliv/samhällsliv och mindre på oavlönat hemarbete.
Vi har ställt frågor om synen på maktfördelning, arbetstider, deltidsanställningar, lönesättning språkbruk, marknadsföring inskikter elelr hur man lanserar sina produkter/tjänster. I utvärdering så svarar männen till 67% att de inte anser att kvinnor och män arbeter under samma villkor. däremot upplever kvinnorna soig starka att kunna driva sitt företagande. Kvinnorna har dock negativa erafrenheter från ex. banker som inte tycker att de lever upp till affärsmässighet/lönsamhet för att kunna få banklån
Kvinnorna behöver tänka mera tjänstesektoriellt, avknoppa tjänster, lära sig upphandling samt rikta sig mot branscher som är mera ekonomiskt inbringande.
Kvinnliga företagare har bildat nätverk för gemensamma möten och inspirationsträffar.

Samarbetspartners

 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • Närvik

Deltagande aktörer

 • AKTIEBOLAGET NITTSJÖ KERAMIK
 • AN Nails
 • Anna Hud- och Kroppsvård
 • DALA UTVECKLARFORUM
 • E.R. HEDLUNDS HANDELSAKTIEBOLAG
 • EKAH Handelsbolag
 • Evas Nagelvård
 • GILLIUS ENTERTAINMENT
 • Gärdsjö Antik
 • Katrin Lohed Söderman
 • KELAND DATA
 • KEV INSIKT
 • KIOSKEN I RÄTTVIK AB
 • Knappgårdens Frisk- och Hälsovård
 • MEDIA- & INFORMATIONSBYRÅN I BORLÄNGE
 • MITT I BODA HANDELSBOLAG
 • NATURLIGA KROPPS SPRÅKET
 • Produkt Ann-Mari Nilsson
 • RÖJERÅSEN MARK AKTIEBOLAG
 • SGE TIMMERSTUGOR AB
 • SILJAN LEDARUTVECKLING AB
 • SIR Viveca Py Masase
 • STAFFASGÅRDENS HANDELSBOLAG T & H
 • Sven Uhlås

Kommun

 • Rättvik