Logotyp på utskrifter

Kompetensstegen i NM för Life

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLife
KontaktpersonElsie Albinsson
E-postelsie@albinsson.eu
Telefonnummer0590-13374
Beviljat ESF-stöd115 300 kr
Total projektbudget115 300 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetensstegen i NM för Life ska skapa ett bestående gränsöverskridande kompetensförsörjningsmetod för att stärka individens kompetens och möjligheter för att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning

Bakgrund

Hälsofackhandeln i Sverige står inför en mycket stor omställning i samband med att apoteksmonpolet förändras, redan under nästa år kommer konkurrensen att förändras som kräver nya utmaningar. Därför är det är viktigt för hela hälsofackhandeln att förbereda sig på bästa möjliga sätt. Målet är att Hälsofackhandeln i en framtid bara ska ha Auktoriserade Hälsorådgivare i butikerna med hög kompetens och bra samarbeten-samverkan inom området.

Syfte

Syftet är att skapa en gemensam syn på:
- vilka förändringar vi vill åstadkomma
- vilken kompetens vi behöver
- vad vi måste utveckla
- hur vi kan skaffa den kompetens vi saknar
- om vi är på rätt väg med vår utveckling
- hur uppnår vi en hållbar samverkan

Målsättning

Projektet skall skapa minst två samarbetsområden bland företagen. Projektet skall ge samtliga deltagare en individuell kompetensutvecklingsplan.
Effekterna som förväntas är att samverkan blir ett naturligt verktyg i samband med utveckling och kompetenshöjande åtgärder

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla oavsett kön och funktionshinder har rätt att ta del av vad samhället har att erbjuda. Det handlar även om rätten till habilitering, rehabilitering och kompetensutveckling tillrättalagd utifrån de speciella behov, svårigheter och styrkor som människor med olika funktionsnedsättningar har. Samtliga aktiviteter som genomförs i projektet kommer att beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder i form av enkäter och wokshops där resultaten redovisas.

Samarbetspartners

 • Hälsofackhandelns Riksförbund

Deltagande aktörer

 • Life Butiken
 • Life Butiken
 • Life Butiken
 • Life Butiken
 • Life Butiken
 • Life Butiken
 • Life Hälsokost

Kommun

 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Gävle
 • Karlstad
 • Mora
 • Sandviken
 • Årjäng