Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenslyftet i Årjäng

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareElektromekan i Årjäng AB
KontaktpersonÖrjan Gruvborg
E-postorjan.gruvborg@elektromekan.se
Telefonnummer0573 14314
Beviljat ESF-stöd1 486 805 kr
Total projektbudget1 486 805 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2009-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att svensk industri ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen behövs bland annat att man fortlöpande strävar mot ökad produktivitet, hög kvalitet, fokuserar på ”rätt” tillverkning, på utveckling och optimering av tillverkningsprocessen. Innebörden av detta blir att detaljerna som tillverkas blir mer komplexa (får ett högre förädlingsvärde) och det samma gäller för företagens tillverkningsprocesser.

Vi vill i detta projekt säkerställa att medarbetarna på Elektromekan besitter den kompetens som krävs för att möta de nya utmaningar som uppstått genom den förändring av marknaden som skett och vilken lett till en inriktning mot nya kundgrupper med delvis annorlunda krav.

Projektets mål är också att aktivt skapa möjligheter till en jämnare könsfördelning bland medarbetarna på samtliga avdelningar och tydliggöra de möjligheter som finns för funktionshindrade att arbeta och vidareutveckla sig på Elektromekan.

Genom denna satsning och de informationsinsatser som görs, ökar också medvetenheten hos samtliga medarbetare om vad som krävs för att säkerställa fortsatt produktion vid Elektromekan i Årjäng.

Bakgrund

Elektromekan är en av Skandinaviens större producenter av elektronikprodukter och erbjuder helhetslösningar eller punktinsatser inom såväl teknik, industrialisering och sourcing som produktion och logistik. Elektromekan levererar EMS tjänster till B2B kunder inom segmenten medicinsk teknik, industri och kommunikation med behov av komplex och krävande elektronik. Huvudkontoret ligger i Årjäng med försäljningskontor i Göteborg och Malmö. Företaget ägs av Lettlandbaserade företaget Hanzas Elektronika. Elektromekan omsatte år 2006 250 MSEK och har ca 150 anställda.

Historiskt sett har Elektromekan haft sina kunder i telekomsektorn med tre helt dominerande kunder, Ericsson Mobile, Ericsson Systems. I takt med att telekomsektorn omstrukturerats har de båda Ericssonföretagen försvunnit som kunder, vilket medfört att Elektromekan tvingats söka sig till nya marknader och nya kundsegment. Efter att par år med förluster och därpå följande varsel har utvecklingen nu vänt.

Idag har man i stort lämnat telekomsektorn och är nu inriktade på industriella kunder. Bland dessa märks Husqvarna, Atlas Copco Tools och Peltor. produktionen har därigenom blivit betydligt mer diversifierad, något som ställer ökade krav på medarbetarnas kompetens och flexibilitet.

Årjängs kommun har ett fåtal större arbetsgivare, varav Elektromekan är en, i övrigt domineras bygden av mindre företag. Arbetslösheten är för närvarande låg och påverkas i viss mån av en utbredd arbetspendling till Norge. Broderlandet i väst fungerar i praktiken som en buffert för den lokala arbetsmarknaden.

För att kunna tillmötesgå de nya kundgruppernas krav krävs att personalen på Elektrmekan har rätt kompetens. För att ta fram ett beslutsunderlag inför den kompetenshöjning som krävs, har Elektromekan genomfört en analys av behoven samt matchat denna mot personalens befintliga kunskaper, vilka kartlagts. Detta har skett både vad avser dokumenterade och icke-dokumenterade kunskaper genom ett valideringsförfarande. Detta arbete har utmynnat i en plan för kommande utbildningar som ligger till grund för denna ansökan.

Syfte

Syftet med projektet är att säkerställa att kompetensen hos personalen vid Elektromekan motsvarar de krav som kunderna ställer i en allt mer konkurrensutsatt marknad. I samband med att den omställning av produktionen som från till telekom till industri som pågår, krävs nya kompetenser hos medarbetarna. Detta är absolut nödvändigt för att trygga de arbetstillfällen som Elektromekan har att erbjuda.

Målsättning

Målet är att personalens kompetens skall höjas. Den personliga och den generella kunskapsnivå jämförs med vad som framgått av analysfasens kartläggning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

På Elektromekan förs ett aktivt arbete för att ge personer med funktionshinder möjlighet till arbete. För närvarande arbetar 2 rullstolsburna personer på företaget. För att underlätta för dessa har en ny handikappingång byggts med en carport för handikappfordon direkt utanför. provteknikverkstaden skall också flyttas eftersom en av de rullstolsburna arbetar där. I projektet ges medarbetare med funktionshinder samma möjligheter som andra andra att medverka, helt i enlighet med företagets policy i dessa frågor.

Under analysfasen har inga direkta problem kommit fram vad gäller bemötande eller kommunikativ eller informativ tillgänglighet. En grund till detta är att Elektromekan regelbundet arbetar med information till samtliga medarbetare.
viss del av utbildningen kommer också att bedrivas i
egna lokaler, vilka givetvis är tillgängliga för alla medarbetare.

Jämställdhetsintegrering

I genomförandefasen kommer Elektromekan att särskilt beakta kvinnors behov av utbildning, så att dessa kan komma att arbeta även på ledande poster. Tanken är också att försöka få en jämnare fördelning mellan könen inom de olika arbetsområdena. Arbetet följer företagets jämställdhetsplan.

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar