Logotyp på utskrifter

Kompetenskraft i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSTADSHUSET Säffle kommun
KontaktpersonCamilla Johannesson
E-postcamilla.johannesson@saffle.se
Telefonnummer0533 681324
Beviljat ESF-stöd221 990 kr
Total projektbudget221 990 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utifrån en förstudie gjord 2007, i Säffle, Åmål, Bengtsfors och Årjäng har vi konstaterat att dessa kommuner är starkt beroende av sina industriföretag. Andelen små underleverantörer inom verkstadsbranschen dominerar bland industriföretagen i området och dessa företag präglas av stort omvärldsberoende och riskerar att slås ut om förutsättningarna på marknaden snabbt försämras. Vår förstudie visar också att dessa företag har låg utbildningsnivå, satsar mycket lite på kompetensutveckling och sällan kopplar satsningar på kompetensutveckling till företagets övergripande strategier.

Vi vill därför samla ett antal små verkstadsföretag inom Säffle arbetsmarknadsområde i ett projekt där vi i förprojekteringsfasen, på individnivå, analyserar de anställdas kompetensbehov. Vi vill också öka företagens medvetenhet om hur man kan arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning genom att bilda ett lärande nätverk av de ingående företagen. Slutligen vill vi också analysera möjligheterna till synergieffekter mellan vårt projekt och andra projektsatsningar i regionen vars mål är att utveckla verkstadsindustrin och enskilda individer.

Bakgrund

Bakgrund och övergripande analys
Fr.o.m. 1 januari 2008 delades Sverige in i 68 arbetsmarknadsområden. Ett av dessa är Säffle arbetsmarknadsområde som består av kommunerna Årjäng och Säffle i Värmlands län samt Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed i Västra Götalands län. I Säffle ligger huvudkontoret. Organisationen formas utifrån den ”vardagsregion” inom vilka många dagspendlar till jobb. Detta är också arbetsgivarnas huvudsakliga rekryteringsområde av arbetskraft. Folkmängden i det nya arbetsmarknadsområdet uppgår till drygt 53.000 personer, vilka fördelar sig ganska jämnt mellan de båda länen. Arbetslösheten skiljer sig åt ganska kraftigt i området. Säffle har en nivå som exakt motsvarar riksgenomsnittet, Årjäng och Dals-Ed ligger på mycket låga nivåer och brottas med rekryteringsproblem medan Åmål och Bengtsfors, trots högkonjunkturen, har höga arbetslöshetssiffror. Beroendet av industriföretag i arbetsmarknadsområdet är mycket stort. Utbildningsnivån i området är betydligt lägre än riksgenomsnittet, vilket är ett hinder för rörlighet och flexibilitet och försvårar matchningen på arbetsmarknaden.

Långt innan det nya arbetsmarknadsområdet bildades har näringslivsenheterna/vuxenutbildningarna i Säffle, Årjäng, Åmål och Bengtsfors kommuner haft samarbete på olika sätt vad gäller kompetensutveckling för näringslivet bl.a. genom den s.k. Kompetensmodellen som är en arbetsmodell inom Uppdragsutbildningen i Säffle kommun. Dals-Ed har ett motsvarande samarbete inom Kompetenssamverkan BohusDal med säte i Strömstad och efter diskussioner med företag och näringslivsföreträdare i Dals-Ed har de valt att inte ingå i vår projektansökan.

Under 2007 har Uppdragsutbildningen i Säffle tillsammans med Åmål, Årjäng och Bengtsfors kommuner gjort en förstudie kallad "Teknikkompetens för tillväxt" (Finansierad av EU Mål 2 Västra, Länsstyrelsen i Värmland, VG-regionen, Karlstads universitet samt de ingående kommunerna). Intervjuer har genomförts på 71 små- och medelstora teknik- och industriföretag. Frågeställningarna har gällt hur företagen ser på samverkan och kompetensförsörjning. Förstudien visar att verkstadsföretagen dominerar i området (61%). Andelen underleverantörer är mycket hög (66%) och en kraftig majoritet av företagen (76%) är små, d.v.s. har under 50 anställda.

I förstudien kan vi konstatera att det är just dessa små underleverantörer inom verkstadsindustrin som har flest anställda med formellt låg utbildning, satsar minst på kompetensutveckling och samtidigt präglas av stort omvärldsberoende och därmed riskerar att slås ut om förutsättningarna på marknaden snabbt förändras. Detta är utgångspunkten för att vi vill samla ett antal små verkstadsföretag i ett gemensamt projekt för att kompetensutveckla såväl anställda som företagare och därmed stärka den regionala konkurrenskraften. I vår förstudie har vi redan gjort en del av analysarbetet men vi vill nu i förprojekteringen gå från en övergripande nivå till invidvidnivå för att mer konkret analysera de omställningsbehov som finns. Utifrån nedanstående problem/behov hos målgruppen vill vi genomföra en förprojektering där vi:
1) analyserar omställningsbehovet hos företagare och anställda. Vi anser att det är viktigt att företagen själva äger processen med att göra kompetensanalysen, annars finns ingen förutsättning för att processen fortlever och utvecklas efter projektets slut. De behöver dock kompetensutveckling i hur man gör kompetensanalyser samt stöd i processen och hjälp med att sammanställa resultatet i kompetensmatriser.
2) bildar två arenor; ett lärande nätverk med de kompetensansvariga på respektive företag samt en styrgrupp med representanter från de ingående kommunerna och samarbetspartners som på olika sätt arbetar för att utveckla verkstadsindustrin. Vår målsättning är att dessa arenor blir plattformar för att fånga upp idéer och erfarenheter som kan bidra till mervärden för företag och individer i genomförandefasen och även leder till samverkansprocesser som fortlever efter projektets slut.
Problembild finns med i ansökan, men fick inte plats under denna rubrik.

Syfte

Vi skall genomföra en förprojektering för små, producerande verkstadsföretag så att vi kartlägger målgruppens behov av strategisk kompetensförsörjning. Vi skall också analysera möjligheterna till synergieffekter mellan vårt projekt och andra projektsatsningar i regionen vars mål är att utveckla verkstadsindustrin och enskilda individer.

Målsättning

1) Vi har skapat ett lärande nätverk av representanter från de deltagande företagen.
2) Deltagarna i nätverket har fått kunskaper om och träning i hur man gör en analys av företagets strategiska kompetensförsörjningsbehov.
3) Vi har skapat kompetensmatriser på individnivå för varje deltagande företag
4) Vi har skapat en samarbetsgrupp med representanter från de ingående kommunerna som arbetar med näringslivsutveckling/vuxenutbildning samt ytterligare samarbetspartners som arbetar med att utveckla verkstadsbranschen.
5) Vi har genomfört en jämställdhets-SWOT-analys för att se hur jämställhet kan främjas i genomförandefasen.
6) Vi har sammanställt ett underlag för fas 2 i en projektansökan till Socialfonden med individanpassade kompetensutvecklingsaktiviteter utifrån behovsanalysen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under förprojekteringen att ta reda på vilka individuella behov vi kommer att behöva säkra utifrån tillgänglighetsperspektivet. Alla våra utbildningslokaler och hygienutrymmen är handikappanpassade. Vuxenutbildningen inom respektive kommun innehar stor kunskap kring hur man i utbildningssituationer kan stötta personer med olika funktionshinder. Denna kompetens kommer vi, vid behov, att utnyttja i projektet.

Samarbetspartners

 • BENGTSFORS UTVECKLINGS AB
 • INDUSTRIFACKET METALL AVD 29 NORRA ÄLVSBORG
 • INNOVATUM AB
 • Karlstads universitet
 • Kommunledningen
 • Årjängs kommun

Deltagande aktörer

 • ASPERVALL INSTRUMENT AB
 • CS produktion AB
 • ELOS PRECISION AB
 • EUROSTAIR AKTIEBOLAG
 • FLEXIT SVERIGE AB
 • Höglunds Flak AB
 • LAMINOVA PRODUCTION AKTIEBOLAG
 • LÅNGEDS MEKANISKA ABLÅNGEDS MEKANISKA AB
 • REAC AB
 • SVANSTRÖMS VERKTYG AB
 • Säffle Verkstadsbolag AB
 • T. WENNERSTENS MEKANISKA, TWM AKTIEBOLAG
 • TH Eurosupplier AB
 • TO-TECHNIC INDUSTRIUTVECKLING AKTIEBOLAG
 • Åmål Components AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar