Logotyp på utskrifter

Karriärväg Bygg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareByggutbildning Star
KontaktpersonEva-Lena Palander
E-posteva-lena@byggutbildningstar.se
Telefonnummer023-67 99 807
Beviljat ESF-stöd238 600 kr
Total projektbudget238 600 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2009-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet på företags- och individnivå inom byggbranschen i Dalarna. Analyserna ska bidra till att företagen i nästa steg genomför kompetensutveckling som innebär att företagen står starka i lågkonjunkturen och risken för uppsägningar minskar.

Bakgrund

Den snabbt uppkomna lågkonjunkturen påverkar byggsektorn starkt. Erfarenheterna utifrån tidigare lågkonjunkturer visade på en fördröjning på sex månader innnan sektorn drabbats. Så har inte fallet varit denna gång utan genomslaget har kommit direkt.

För att kunna behålla kompetent personal inom byggsektorn och säkerställa framtida kompetensbehov är det av stor vikt att regionens företag ges stöd i att kartlägga framtida kompetensbehov. Samtidigt är det lika viktigt att kartlägga de anställdas individuella behov av kompetensutveckling för att kunna matcha branschens behov.

Många i arbetsledande ställning har "byggprogrammet som start för sin karriär" och har troligtvis ett behov av kompetensförstärkning för att kunna delta i ett livslångt lärande.

Genom att stärka branschens aktörer utifrån en analys av framtida kompetensutveckling kommer medarbetarna att kunna gå stärkta ur lågkonjunkturen.
I och med detta kommer branschen att stå stark inför en kommande högkonjuntur.

Ursprunget till Byggutbildning Star i Dalarna är den länsvisa modifiering som gjordes av 1993 års centrala överenskommelse om lärlingsutbildning - det sk Starprojektet. I Dalarna träffades 1994 ett avtal mellan branschens regionala arbetsmarknadsparter - tillsammans med kommunala och statliga organ liksom privata och offentliga företag i branschen - om att samverka för att lösa branschens strukturella arbetsmaknadsproblem. Denna organisation är idag mycket lämplig för att kunna möta den lågkonjunktur som drabbat samhället och branschen.

För att kunna skapa förutsättningarna för en framtida kompetensutveckling är det viktigt att fungera som mäklare mellan branschen och det regionala samhällets infrastruktur för lärande (vuxenutbildning och högskola)

Syfte

Behovet av kompetensutveckling inom byggbranschen, som är känslig för konjunktursvängningar, kommer att bli mycket stort under konjunktursvackan. Under förra lågkonjunkturen på 1990-talets början dröjde det 6 månader innan arbetslösheten slog igenom inom byggsektorn, men denna gång har det gått snabbare.
Erfarenheterna från den tidigare lågkonjunkturen visar att anställda förlorade sina arbeten.

Syftet med förprojekteringen är att denna gång i ett tidigare skede stå bättre rustade genom att kartlägga företagens och de anställdas behov av kompetensutveckling och i nästa fas genomföra relevanta utbildningar. På så sätt säkerställer branschen framtida kompetens, kan lättare behålla personal och står stark med en hög kompetensnivå. Förprojekteringen ska genomföras på företags- och individnivå och identifiera vilka grupper som har störst behov av kompetensutveckling. Genom ett nära samarbete mellan olika sektorer inom byggbranschen och olika personalkategorier syftar projektet också till att utveckla förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Målsättning

Samtliga företag fullföljer förprojekteringen.
Samtliga företag ska ha identifierat behoven av kompetensutveckling för att möta den framtida, osäkra arbetsmarknaden.
Samtliga företag har tagit fram kompetensutvecklingsplaner på såväl företags- som individnivå för berörda.
Förprojekteringen ska leda till en genomförandeansökan i Programområde 1 vid nästa utlysning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagarna i projektet är kända och det är därför lätt att göra deltagandet möjligt även för dem med funktionsnedsättningar.
Vi kommer att beakta samtliga 4 integrerade delar, som ligger till grund för tillgänglighet, d v s fysisk tillgänglighet, bemötande, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Ingen ska behöva stå utanför projektet pga bristande tillgänglighet.

Samarbetspartners

 • Byggnads Dalarna
 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Deltagande aktörer

 • Borlänge
 • Dalarna
 • Dalarna
 • Dalarna
 • Dalarna
 • Dalarna
 • Falun
 • Falun
 • SVEVIA AB Borlänge

Kommun

 • Avesta
 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Orsa
 • Rättvik
 • Smedjebacken
 • Säter
 • Vansbro
 • Älvdalen