Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KNUFF 4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareThe Paperprovince
KontaktpersonMats Williams
E-postm.williams@paperprovince.com
Telefonnummer054 24 04 62
Beviljat ESF-stöd274 356 kr
Total projektbudget274 356 kr
Projektperiod2009-05-18 till 2009-10-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

TPP som paraplyorganisation utgör projektledning som hjälper och stödjer projektföretagen i att genomföra sin strategiska kompetensanalys för företagens o de anställdas utvecklingsförm. 6 företag skall utveckla sina utbildningsplaner under proj.tiden

Bakgrund

Under 2008 har företagen inom det pappers- och massateknologiska klustret The Paper Province upplevt en minst sagt omvälvande period från överbeläggning till i vissa fall tvärstopp i orderläge och affärsverksamhet. I klustret ingår såväl stora produktionsenheter som små tjänsteföretag, tillverkande industrier och tekniska konsulter. Samtliga dessa företag stora som små befinner sig nu i en period då vikten av personal med god kompetens är viktigare än någonsin samtidigt som det finns tid för utbildning för att stärka kompetensen i företagens viktigaste resurs - personalen.
I flera av klusterföretagen har tiden fram till och med första halvåret 2008 betytt expansion vilket innebär att dessa företag har nyanställda som behöver extra kompetensutveckling för att stå väl rustade inför kommande kompetensbehov samtidigt som företagens expansion betytt att verksamhetsinriktning och strategier kan ha förändrats under den samma perioden.

Traditionellt har branschen (papper och massa) haft en rejäl snedfördelning av män och kvinnor, såväl inom industri som tjänsteföretagen. Vid projektstarten av TPP 1999 fanns det ca 7% kvinnor i projektföretagen, i dag är det drygt 20% kvinnor i TPP företagen.
Inom analysarbetet skall samtliga företag upprätta eller uppdatera sin jämställdhetsplan samt dokumentera fördelningen män/kvinnor på arbetsplatsen. I analysarbetet ingår att analysera och planera för en jämn fördelning och hur jämställdhetsarbetet integreras naturligt i arbetet . I de fall man ev finner problem skall påvisas hur en bättre balans på arbetsplatsen leder till gynnsamma effekter på arbetsplatsen och öka rekryteringsbasen och företagets konkurrensmöjligheter.
Förtydligande:
Traditionellt har vår bransch en relativt sett låg personalomsättning och många medarbetare har en låg utbildningsnivå. De lågutbildade(män som kvinnor) är speciellt utsatta i tider av övertalighet varför ett specifikt fokus skall riktas på denna personalgrupp som i processen bereds tillfälle att kompetensutveckla sig som individ och bredda kompetensen som stärker individens anställningsbarhet. Genom analysdelen lyfts denna kategori av medarbetare i fokus inför framtida kompetensutvecklingsinsatser i de berörda företagen. Genom analys och genomförandefasen får dessutom medarbetarna möjlighet att bredda sitt personliga nätverk som gynnar kompetensöverföring/erfarenhetsutbyte och personlig utveckling.

Genom analysarbetet kommer även de enskilda företagsledarnas/ägarnas kompetensutvecklingsbehov i dagen. Genom utbildningsinsatser kommer även ledningen av företaget att kunna stärkas och därmed företagets organisationsförmåga och verksamhetsutveckling, till nytta för såväl företag som individer, dvs. hela verksamheten.

Syfte

Genom samlingsprojektet medverka till att Paper Provinceföretagen stärker kompetensprofilen hos sina anställda som leder till en ökad konkurrenskraft hos företagen och en ökad kompetens hos de anställda som leder till en ökad trygghet för de enskildas konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Målsättning

Projektet skall leda till att företagen genom ett strategiskt analysarbete får maximal utväxling på framtida utbildningsinsatser på individnivå och som kopplas direkt till företagens mål för verksamheten. För individerna att kompetensprofilen stärker den enskildes möjligheter att utvecklas på den befintliga arbetsplatsen. I förlängningen att genomföra en utbildningsfas inom ramen för ESF där analysdelen omvandlas till konkreta utbildningar som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft i marknaden och individens långsiktiga konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall genomföras så att personer med funktionshinder på de aktuella arbetsplatserna och andra som deltar i projektet inte hindras att delta i arbetet. Referensmaterial som används i analysarbetet är HANDISAMs cheklistor och handlingsplaner.

Deltagande aktörer

  • Bäcke Emballage AB
  • ConDesign Nevo AB
  • Lamb AB
  • Mohed Emballage AB
  • Rottneros Bruk
  • Skanark AB

Kommun

  • Karlstad
  • Söderhamn