Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Invandrarkonsultbyrån förprojektering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonDaniel Jansson
E-postdaniel.jansson@bollnas.se
Telefonnummer0278-25852
Beviljat ESF-stöd224 500 kr
Total projektbudget300 760 kr
Projektperiod2009-10-01 till 2010-03-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska arbeta med att hitta praktikplatser till invandrare och hålla informationsmöten och aktiviteter med syfte att underlätta inträdet i det svenska samhället.

Projektet är en förproj och ska undersöka vilket konkret behov av hjälp som finns hos invandrarna för den här typen av tjänst.

Bakgrund

Människor med annorlunda bakgrund och namn har mycket svårare att få in en fot i arbetslivet än andra. Detta oavsett vilken kompetens och erfarenhet man har. Arbetsmarknaden har inte hängt med i den förändring som skett av Sveriges befolkning. Det innebär att många företag går miste om idéer och kompetens som skulle kunna berika dem och öka konkurrenskraften och samhället gör en enorm förlust på kompetens som går till spillo.

I Bollnäs och många andra kommuner är integrationen svag och arbetslöshet hos personer med utländsk bakgrund är hög. Denna arbetslöshet hos invandrare ökar segregationen eftersom ett av de bästa integrationsmedlen är arbete med svenskar. Integrationen påskyndas av att invandrare ges möjlighet att arbeta med svenskar.

Ett aktivt arbete med att få ut invandrare i arbetslivet fortare skulle ge näringslivet i Bollnäs stora fördelar. En ökad integration på arbetsmarknaden innebär ökat arbetskraftsutbud och kan förbättra företagens kontakter med omvärlden. Den tar tillvara på invandrares kompetens på ett bättre sätt.

För individen är fördelen att en tidig kontakt med arbetsmarknaden motverkar de utanförskap som annars lätt kan inträffa. Genom jobbet får man, förutom egen försörjning, arbetskamrater och är delaktig i en social gemenskap, vilket är extra viktigt för den som kommer till ett nytt land

Det handlar om att släppa loss de inneboende resurser som finns i mångfalden och samtidigt
genomföra insatser som ger starkt socialt klimat.
Integrationsenheten har en verksamhet som kallas samhällsinformation eller studioverksamhet , Den verksamheten är ansvarig for att lära flyktingar hur de ska söka jobb , skriva CV , skriva personligt brev , information om vård , om körkort ,samhällskunskap i närsamhället , miljö, hälsa,
om rättsystemet i Sverige, om svensk samhällstraditioner och få kännedom om regler och koder på svenska samhället mm.

DENNA verksamhet är bara till flyktingar som inskrivna på integrationsenheten. Bland övriga invandrare finns många som är i samma behov av denna hjälp.

Då många studerar på SFI går dom till sina lärare eller till sin socialhandläggare med olika handlingar och dokument de har fått från myndigheter eller andra inrättningar. Detta är inte lärarens eller socialhandläggarens jobb och dom saknar ibland kunskap och ofta tid att hjälpa till.

Syfte

Syftet med projektet är att underlätta invandrares inträde i samhället genom att hjälpa dom i kontakter med offentliga organisationer, föreningar, företag mm.

Målsättning

Syftet med förprojekteteringen är att undersöka hur stort behovet är hos invandrarna för att erhålla hjälp i inträdet till samhället via arbete.
Projektet ska långsiktigt bidra till att minst 30 personer får anställning med hjälp av projektets verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektkontoret är handikappsanpassat. Både kvinnor och män oavsett funktionshinder har tillgång till lokalerna på samma villkor. I projektet kommer vi att söka samverkan med IHT Institutet för Human Teknologi för att dom ska kunna tillföra kompetens till projektet angående tillgänglighetsfrågor

Kommun

  • Bollnäs