Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Genomförande. Företagarna i Mora

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonPeter Isaksson
E-postinfo@mora.fr.se
Telefonnummer0250 553510
Beviljat ESF-stöd168 925 kr
Total projektbudget168 925 kr
Projektperiod2009-08-07 till 2011-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen visade företagens starka och svaga sidor. Detta har utmynnat i en handlingsplan för att utveckla konkurrenskraftiga företag för framtiden och dess behov. Därefter har en utbildningsplan upprättats för att uppnå de förbättringar som beskrivits i handlingsplan

Bakgrund

Projektet hade en bred blandning av verksamhetsutövare med varierande behov av utvecking och kompetenshöjning. Det fanns fyra företag från friskvårdssektorn som hade många beröringspunkter när det gäller kompetensutveckling. Företagen var enmans- och fåmansföretag
vilket inte gav några problem beträffande jämställdhet och utanförskap. Vid upprättande av handlingsplaner och kompetensutvecklingsplaner har det gjorts för varje deltagande företag. Vid upprättande av utbildningsförslag har projektet försökt hitta lokala lösningar i så stor utsträckning som möjligt.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att klarlägga företagens starka och svaga sidor. Genom analysen skulle det fastläggas behov av utveckling och utbildningsbehov som återspeglas i en handlingsplan och en kompetensutvecklingsplan. Här är syftet att ge fördjupade och bredare kunskaper så att företagen/personena kan stå bättre rustade inför eventuella förändringar på marknaden och i arbetslivet.

Målsättning

Ett mål med genomförandeprojektet är att de ingående företagen i samma branch mer skall kunna integreras med varandra i form av någon typ av nätverk för att utnyttja varandras resurser i olika behovsituationer. Detta stärker enmansföretag i sin verksamhet.
Målet för andra företag är att de skall bredda eller stärka sin verksamhet inom de områden som de arbetar så att de kan ha en god konkurrenssituation i sitt verksamhetsutövande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet har behandlats vid analys av organisationsavsnittet. Under analysarbetet har det konstaterats att det inte finns några kända funktionshinder hos personalen i företagen som hindrar någon att delta i genomförandefasen.

Jämställdhetsintegrering

Genom analysen skulle det fastläggas behov av utveckling och utbildningsbehov som återspeglas i en handlingsplan och en kompetensutvecklingsplan. Här är syftet att ge fördjupade och bredare kunskaper så att företagen/personena kan stå bättre rustade inför eventuella förändringar på marknaden och i arbetslivet.

Deltagande aktörer

 • DALARNAS FRISKVÅRD
 • Eva Back
 • IDÉTEXT I DALARNA AB
 • LivsFokus Nu
 • Livskvalitet Susanne Eriksson
 • MORA VANDRARHEM OCH GÄSTHEM
 • PAPANGOO AB
 • SCH Miljökonsult
 • SILJANS SKRIVBYRÅ
 • SPARRMAN ÅLLAS KONTORSPRODUKTER I MORA AB

Kommun

 • Mora