Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Genomförande Faluföretag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFalu kommun Näringslivskontoret
KontaktpersonBjörn carlborg
E-postbjorn.carlborg@falun.se
Telefonnummer023-823 87
Beviljat ESF-stöd1 323 083 kr
Total projektbudget1 323 083 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2010-06-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Elva företag i Falun ska genomföra kompetensutveckling enligt tidigare gjord förprojektering.

Bakgrund

Samtliga 13 företag i projektet "Faluföretag" har redovisat en affärsplan och en handlingsplan för kompetensutveckling. Företagsanalyserna omfattar såväl nuläge som framtidsmöjligheter. Vissa företag har tydliga expansionsplaner medan andra i första hand vill konsolidera sin ställning
på marknaden. Gemensamt för de bägge strategierna är dock att det krävs en satsning på kompetensutveckling för att företagen ska utvecklas.

Insatserna för kompetensutveckling varierar beroende på företagens storlek, bransch och framtidsplaner. Man kan dock urskilja några vanligt återkommande ämnesområden, exempelvis:
- Teknik och IT
- Branschspecifika ämneskunskaper
- Ledarskaps- och organisationsfrågor
- Marknadsföring,säljutbildning och språk
- Ekonomi och administration

Utformningen av de efterfrågade utbildningarna, kurserna etc måste naturligtvis anpassas till respektive företags behov. Vissa av insatserna är av allmän karaktär medan andra är mer företagsspecifika och måste skräddarsys för respektive företag.


Samtliga intresseanmälda företag har fullföljt förprojekteringen. Fyra företag måste dock kompletera sin redovisning innan de kan fortsätta med ett genomförande.


Intresset och engagemanget från ledning och personal för att utveckla sitt företag har ökat under förprojekteringen. Engagemanget har även stärkt en positiv inställning till att verka för ökad jämställdhetsintegrering.

Företagen är positiva till samverkan i olika former. Det kan gälla andra företag inom en "koncern" eller företag med kompleterande verksamhet. Nätverk är betydelsefulla.
Syfte

I handlingsplanerna för kompetensutveckling redovisas olika insatser för att höja kompetensen i företagen.

Syftet med projektet är att genom dessa kompetensutvecklingsinsatser möjliggöra för företagen att utvecklas och uppnå sina uppsatta mål.

Målsättning

Projektets mål är att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som redovisas i respektive företags handlingsplaner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har engagerat företagen i frågor som rör förutsättningarna att anställa funktionshindrad personal.

Jämställdhetsintegrering

Problem- och behovsanalysen/swot har styrt behovet av den efterfrågade kompetensutvecklingen. De utbildningsområden som i första hand har efterfrågats är de som är knutna direkt till företagens verksamhet.

Förprojekteringens direkta påverkan på företagens jämställdhetsarbete syns framför allt på de större företagen.

Flera av företagen är dock enmansföretag och där har jämställdhetstänkandet ökat i det nätverk man deltagit i.

Deltagande aktörer

 • Affärsdatafastigher i Dalarna AB
 • Carl Sjöström Kommunikation
 • CS Illustration
 • DigitalYard
 • Garden Attitude HB
 • Haglöf & Nordkvist AB
 • Mona Strids naturmedicinska klinik
 • Office
 • Per Arne Wester AB
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Standardbolaget
 • Upp AB
 • Vilairörelse

Kommun

 • Borlänge
 • Falun