Logotyp på utskrifter

Från kurskonsumtion till lärande organisation

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSTADSHUSET Säffle kommun
KontaktpersonRichard Krusell
E-postrichard.krusell@larcenter.se
Telefonnummer0533 681074
Beviljat ESF-stöd176 720 kr
Total projektbudget176 720 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

FRÅN KURSKONSUMTION TILL LÄRANDE ORGANISATION

Ett projekt för utvecklingsinriktat och arbetsintegrerat lärande inom vård och omsorg.

Det vuxna lärandet idag handlar allt mindre om att "gå på kurs" eller att "gå i skola". Allt mer handlar det om ett livslångt lärande som är satt i ett tydligt strategiskt utvecklingssammanhang i form av verksamhetsutveckling och arbetskraftsförsörjning.

I ett vidare perspektiv syftar projektet till att vidareutveckla och sprida de modeller för arbetsplatsförlagt lärande som vi utvecklat inom ramen för äldreomsorg så att de även passar inom LSS-verksamhet.

LSS, Lagen om Stöd och Service, LSS omfattar tre grupper:
- Autism och autismliknande tillstånd.
- Begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
- Stora, varaktiga och betydande funktionshinder.

LSS är en rättighetslag som ställs i relation till krympande ekonomiska förutsättningar vilket ställer höga krav på en kostnadseffektiv kompetensutveckling.

LSS i Säffle omfattar nio gruppbostäder, fyra dagcenter med verksamhet för utvecklingsstörda i yrkesverksam ålder, ett mobilt team som stödjer personer i eget boende och personlig assistens. Total ca 150 anställda.

I förstudien definieras kompetensutvecklingsbehovet inom LSS i Säffle och i genomförandefasen fyller vi detta behov med hjälp av den modell för arbetsplatsförlagda lärande med brukaren i fokus som vidareutvecklas. Modellen och erfarenheterna sprids till verksamhet och utbildningsanordnare såväl regionalt som nationellt.

Bakgrund

FRÅN KURSKONSUMTION TILL LÄRANDE ORGANISATION

Ett projekt for utvecklingsinriktat och arbetsintegrerat lärande inom vård och omsorg.


Det vuxna lärandet idag handlar allt mindre om att ”gå i skola” och allt mer om ett livslång lärande som är satt i ett tydligt strategiskt utvecklingssammanhang i form av verksamhetsutveckling och arbetskraftsförsörjning.

För individen handlar det om att utvecklas i takt med arbetslivets krav och för de som står utanför arbetsmarknaden att ta steget in till ett arbete.

Utbildning leder inte automatiskt till kompetensutveckling, utbildning och kurser leder i bästa fall till kunskap. För att kunskap ska utvecklas till kompetens så behöver den kompletteras med ett personligt förhållningssätt och förmågan att utföra handlingar i ett sammanhang som stämmer med verksamhetens fokus.

Väl medvetna om detta så har Säffle Lärcenter sedan ett antal år tillbaka arbetat med att utveckla och bedriva nya typer av former för vuxnas lärande. Bland annat genom egenutvecklade webbkurser och olika typer av arbetsplatsförlagt lärande.

Det finns ett behov av att att komplettera traditionen att skicka personal på kurs med ett verksamhetsbaserat och arbetsintegrerat lärande med utförarteamet och brukaren i fokus. Det finns ofta kunskap hos enskilda individer inom en organisation, dock sker i regel en liten spridning, utveckling och lärande utifrån den kunskap som finns. Genom att skapa lärande miljöer och gränsöverskridande teamarbeten så sker en utveckling mot en konkurenskraftig och lärande organisation.

Inom äldreomsorgen finns också ett behov av att attrahera erbjuda möjligheter till arbete för nya målgrupper. Under 2008 utvecklar och genomför vi ett pilotprojekt med flyktingar och invandrare. Vi integrerar sfi, samhällsinformation och praktik mot arbete inom äldreomsorg.

Enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna tillhandahålla insatser av god kvalitet. Detta innebär bland annat att personalen har lämplig utbildning och/eller erfarenhet, att det finns en väl fungerande arbetsledning och ett väl genomtänkt arbetssätt.

I Sverige finns idag ett stort glapp mellan grundläggande kompetenskrav och den formella kompetensnivån inom exempelvis äldreomsorgen. Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting saknar ca en tredjedel av baspersonalen inom äldreomsorg och LSS adekvat vårdutbildning. Regeringen aviserar skärpta krav inom området, bland annat kommer krav ställas på att all personal inom äldreomsorgen ska ha grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter. Det sker också en ständig utveckling inom vård- och omsorgssektorns olika kunskapsområden och nya rön behöver kontinuerligt omsättas till praktik med brukarens bästa för ögonen.

Under år 2006 och 2007 har Säffle lärcenter och äldreomsorg arbetat nära tillsammans, inom ramen för Kompetensstegen, med att utveckla och implementera nya metoder för ett utvecklingsinriktat och arbetsintegrerat lärande med utgångspunkt i brukarens behov. Säffle kommun är en av sex försökskommuner i Sverige för att utveckla nya, innovativa metoder för lärande på arbetsplatsen inom äldreomsorgen.

Under 2008 och 2009 avser vi att utveckla samverkan regionalt och nationellt för att sprida och vidare utveckla den modellen för verksamhetsbaserat och arbetsintegrerat lärande inom äldreomsorgen.

Vi avser även att utveckla och implementera en liknande modell för lärande och kompetensutveckling inom LSS- verksamhet.

LSS, Lagen om Stöd och Service, LSS omfattar tre grupper:
- Autism och autismliknande tillstånd.
- Begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
- Stora, varaktiga och betydande funktionshinder.

Målsättningen med LSS-verksamhet är jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för de grupper som omfattas.

LSS är en en rättighetslag som ställs i relation till krympande ekonomiska förutsättningar vilket ställer höga krav på en kostnadseffektiv kompetensutveckling. Behovet att utveckla nya, innovativa metoder för detta är stort.

LSS i Säffle omfattar nio gruppbostäder, fyra dagcenter med verksamhet för utvecklingsstörda i yrkesverksam ålder, ett mobilt team som stödjer personer i eget boende och personlig assistens. Totalt ca 150 anställda


Syfte

Avsikten med projektet är att:

- Definiera kompetensbehovet för att arbeta inom LSS i Säffle kommun och utbilda personalen till denna nivå.
- Utveckla LSS-verksamheten till en lärande organisation.
- Utveckla nya modeller för ett långsiktigt hållbart lärande på arbetsplatsen inom vård och omsorg.
- Sprida och vidareutveckla dessa modeller i samverkan såväl regionalt som nationellt.

Målsättning

Definiera kompetensbehovet för att arbeta inom LSS i Säffle och utbilda minst 90% av personalen till denna nivå.
- Genomföra minst två lärande samtal i varje arbetsgrupp med syfte att utveckla en mer lärande organisation och lärande samtal som en metod för detta.
- En modell för verksamhetsbaserat och arbetsplatsbaserat lärande inom LSS skall utvecklas.
- Modellen skall spridas med början i Värmland, primärt genom de kommuner som har lokala styrgrupper för Omvårdnadscollege.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten beaktas i enlighet med kommunens tillgänglighetsplan.

Deltagande aktörer

 • SÄFFLE KOMMUN

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar