Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering, kooperativen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNYFÖRETAGARCENTRUM HAMMARÖ
KontaktpersonNyföretagarCentrum Hammarö Per-Arne Olofsson
E-postnyforetagarcentrum@hammaro.se
Telefonnummer054-518898
Beviljat ESF-stöd298 916 kr
Total projektbudget298 916 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringsfasen riktar sig till sysselsatta inom förskolverksamhet som inte har en offentlig huvudman. Projektet skall undersöka vilka, kompetenshöjande åtgärder som kan bidra till utveckling/ tillväxt. I Karlstad har 55,% av de anställda i kooperativa förskolorna förskollärarutbildning.

Bakgrund

Omställningsbehovet för de förskolor som inte har en offentlig huvudman är stort. När de första kooperativa förskolorna startades var detta i form av föräldrakooperativ. Under de senaste åren har inga föräldrakooperativ startats utan trenden har varit att ombilda föräldrakooperativ till personalkooperativ eller till aktiebolag. Samma trend kan man se i övriga landet och i storstäderna är det stora företag som specialiserar sig på förskolverksamhet. Än så länge har inga stora företag etablerat sig i Värmland med förskolverksamhet som affärsidé.
Förprojekteringsfasen riktar sig till sysselsatta inom förskolverksamhet som inte har en offentlig huvudman. Projektet skall undersöka, om och vilka, kompetenshöjande åtgärder som kan bidra till utveckling/tillväxt både på företags- och utförandemässigt.
Med företagsmässig utveckling/tillväxt avses att kartlägga eventuella behov av kompetenshöjande åtgärder för att få företagsmässighelhetsstruktur för deltagande aktörer naturligtvis inom ramen för verksamhetens norm och inriktning.
Med utförandemässig utveckling/tillväxt avses att samma kartläggning av eventuella behov av kompetenshöjande åtgärder för att stärka framtida kunskaper som kommer att behövas. Detta sker på företags- och individnivå.

Syfte

Följande fakta har framkommit vid kontakt med Utvecklingschef Anna Leander Groth vid Karlstads kommun. Kommunerna har tillsynsansvaret för verksamheten och med detta följer att kommunen har mycket god kännedom om verksamheten i de kooperativa förskolorna.
I Karlstad har 55,55 % av de anställda i kooprativa förskolorna förskollärarutbildning och 30 % av personalen har barnskötarutbildning och hela 14,5 % saknar eller har annan utbildning i kooperativen.
Motsvarande för kommunalt drivna förskolor är 67,68 % har förskollärarutbildning och drygt 30 % av personalen har barnskötarutbildning i kommunen.
Spridningen i utbildningsnivå mellan kooperativen är stor allt ifrån att 82 % har föreskriven utbildning till att vissa enskilda arbetsplatser saknar all personal föreskriven utbildning.
Syftet med förprojekteringen är att kartlägga framtida kompetensbehovet. Delar av en SWOT-analys kommer att ligga till grund för kartläggningen som baseras på utbildningens nuläge och framtidens kompetensbehov även andra faktorer kommer att beaktas.

Målsättning

Förprojekteringen skall visa det framtida utvecklingsbehovet för deltagare och deltagande företag. Redovisningen kommer att visa typ av kompetensbehov som rangordnats för:

1. Samtliga företag (Gemensam nivå)
2. Företagsnivå
3. Individuell nivå

Redovisningen ligger sedan till grund för en ansökan om genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I beskrivna aktiviteter utanför deltagande företags egna lokaler kommer om så krävs för deltagande företag anpassning att ske för de personer som har funktionsnedsättning. De sk. fyra integrerade delarna kommer att beaktas:
-fysisk tillgänglighet
-tillgänglig verksamhet
-kommunikativ tillgänglighet
-informativ tillgänglighet
Konferansanläggning som vi avser att använda vid förprojekteringen ska uppfylla de krav vi har för de ev. deltagare som har någon form av funktionsnedsättning. Vi avser att i uppföljnings- och utvärderingsuppdraget följa upp och utvärdera de fyra integrerade delarna delarna.

Samarbetspartners

 • Forshaga FöretagsCentrum
 • KARLSTADS UNIVERSITETS UPPDRAG
 • MEDIC i Karlstad HB

Deltagande aktörer

 • ALLERGIFÖRSKOLAN RÖNNEN
 • COSMOS ENGELSK-SVENSK MONTESSORIFÖRSKOLA
 • FAMILJEKOOPERATIVET GÖKBOET
 • Föreningen Tassen
 • FÖRSKOLAN KOTTEN
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BJÖRNEN, ÖSTERVALLSKOG EK F
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HOLKEN
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KALVEN
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KILEN
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOTTARNA
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LILJAN
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LINBLOMMAN
 • Föräldrakooperativet Nallen Värmskog Ek för
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RÄVEN
 • Föräldrakooperativet Sjöängen Ekonomisk Förening
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SKRUVEN EKONOMISK FÖRENING
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TROLLET I UR OCH SKUR
 • FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ULVARNA
 • MONTESSORIFÖRSKOLAN VITLÖKEN AKTIEBOLAG
 • MONTESSORIKOOPERATIVET SKOGSGLÄNTAN
 • PERSONALKOOPERATIVA FÖRSKOLAN LOKET
 • PERSONALKOOPERATIVET BLÅKLINTEN EKONOMISK FÖR
 • PERSONALKOOPERATIVET FRÖET
 • PERSONALKOOPERATIVET LINNÉA EKONOMISK FÖRENING
 • STUBBAR OCH KOTTAR EK. FÖR.

Kommun

 • Arvika
 • Grums
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Munkfors
 • Sunne
 • Torsby
 • Årjäng