Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojektering II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKlarälvdalens folkhögskola
KontaktpersonLeif Nilsson
E-postleif.nilsson@klaralv.com
Telefonnummer0563-252 01
Beviljat ESF-stöd287 859 kr
Total projektbudget287 859 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall genomföra en förprojektering där SWOT-analys görs för alla verksamheter, handlingsplan med individuella planer upprättas och ansökan om "Genomförande" görs.

Bakgrund

Varje enskild organisation skall utifrån tidigare och kommande strukturomvandling och starka trender i samhället upprätta en SWOT-analys. Detta görs av ledning och de anställda. Här kommer den framtagna Regionala utvecklingsplanen att användas. Därefter upprättas handlingsplan för kommande år med individuella kompetensplaner som används för att söka "genomförande".

Syfte

Verksamhetsanalys i förprojekterinsfasen och kompetensutveckling och organisationsutveckling som stärker den enskilde och verksamhetens konkurrenskraft och attraktivitet.

Målsättning

Alla anställda skall ha en individuell utvecklingsplan. Verksamheterna skall upprätta SWOT-analys och handlingsplan där ledning och personal är delaktiga.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har inom folkhögskolan utbildning för funktionshindrde och Sär-Vux. Därför är en del av våra lärare specialister på dessa målgrupper. Därför är också våra lokaler anpassade så att de är tillgängliga för personer med funktionshinder liksom läromedel och metodik - pedagogik.

Deltagande aktörer

 • Abacus
 • Alstrums Islandshästar
 • Ankis Sko-Bo
 • Arnessons Åkeri AB
 • Långbergets Sporthotell AB
 • Nya Sätra Plant
 • Perfecta Instrument AB
 • Torsby Småbåtsvarv
 • Torsby-Mäklaren AB
 • Vildmark i Värmland AB
 • Värmlandsporten AB
 • Yogastudion i Värmland
 • Ölme Shettisridskola

Kommun

 • Eda
 • Hagfors
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Torsby