Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojektering: Analys för utveckling och utbildning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTuab
KontaktpersonElisabet Olsson
E-postelisabet.olsson@torsby.se
Telefonnummer0560-16008
Beviljat ESF-stöd259 972 kr
Total projektbudget259 972 kr
Projektperiod2008-09-19 till 2009-02-27
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Torsby Utveckling AB kommer att fungera som paraplyorganisation och vara projektägare för förstudien. En utomstående konsult kommer att anlitas för att leda arbetet. Inom projektet kommer 6 småföretag inom kommunen arbeta fram analys och utbildningsplaner för det egna företaget och dess anställda.

Bakgrund

Omvärlden förändras och företagens villkor ändras ständigt. Förutsättningarna för de medverkande företagen skiftar något. Vissa står inför en omorganisering och-eller ändring av ägarstrukturen, andra planerar en utökning av verksamheten. Gemensamt är att man behöver fortbilda sin personal för att bevara och stärka företagets konkurrenskraft och att personalen ses som en mycket viktig resurs som man vill satsa på.
Andelen högutbildade är generellt lägre i glesbygdskommuner och att företagen i Torsbys kommun ofta upplever att det är svårt att nyrekrytera p g a brist på personer med en för företagen lämplig utbildning är givetvis en klar konkurrensnackdel.

Syfte

Att medverka till att deltagande företag utvecklas och har tillgång till arbetskraft med en, för det enskilda företagets fortsatta utveckling, lämplig kompets. Speciell satsning på de inom företagen som har låg utbildning.

Målsättning

Inom projektet skall de ingående företagen (6 st) få sin verksamhet ordentligt genomlyst och man skall med dessa analyser som underlag ta fram utbildningsplaner för samtliga anställda. Utbildningen skall säkerställa att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft och medverka till att de anställda bibehåller-stärker sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De kurslokaler, arbetsmaterial och arbetssätt som kommer att används skall vara tillgängligt för rulllstolsburna eller personer med någon annan typ av funktionshinder (fysiskt eller psykiskt). Alla ska kunna delta i arbetet på lika villkor. Vilka typer av anpassningar som kommer att göras kommer att styras av deltagarnas behov. Dvs de anpassningar som behöver göras vad gäller, lokaler eller genomförande, bestäms då man träffar deltagarna och ser vilka behov som finns.

Deltagande aktörer

  • CT Plast i Sysslebäck AB
  • Fryksdalens Bil AB
  • Gurlita-GMA AB
  • LBC WETAB
  • Sahlströms Kultur AB
  • WTAB Wermlands Tunnplåt AB
  • VVS Huset i Torsby AB

Kommun

  • Torsby