Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Förprojekt: Kompetenshöjning inför en mer individuellt anpassad omsorg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägare117
KontaktpersonElisabet Olsson
E-postelisabet.olsson@torsby.se
Telefonnummer0560-16008
Beviljat ESF-stöd214 912 kr
Total projektbudget214 912 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Analysera omställningsbehovet inom avdelningarna LSS och psykiatri. Inventera befintlig formell-, informell- och specialkompetens. Kartlägga befintlig verksamhet, tillgångar och brister samt beskriva behov av utveckling.
Därefter ta fram individiuella kompetensutvecklingsplaner.

Bakgrund

Samhällets krav har ökat och det är lätt att hamna i utanförskap. Vi ser ett ständigt växande behov av stöd, bl a till en relativt ny kundgrupp: Personer som har svårigheter att fungera i ett socialt samspel med andra. Det handlar ofta om unga eller unga vuxna. I den här gruppen är det vanligt med beteendeproblem som ex. hot och våld. Vår personal ställs ofta inför antisociala beteenden, attityder och värderingar.

Integritet och självbestämmande kontra försummelse och kränkning är avväganden som personalen dagligen gör. Omvårdnaden ska ges på ett sånt sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.

Verksamheten går från att tidigare ha varit en traditionell omsorgsverksamhet där individen, d.v.s. kunden, fått anpassa sig till ett befintligt utbud, till att idag vara en flexibel, kunskapsbaserad och individuellt anpassad omsorg som kan möta nya målgruppers behov.

Vi behöver ge medarbetarna nödvändiga redskap för att klara denna omställning. Vi behöver ex. hitta nya metoder och verktyg för att kunna jobba med och försöka förändra antisociala beteenden, attityder och värderingar hos vårdtagarna. Lågutbildade prioriteras.

Det är viktigt att öka kompetensen hos personalen för att våra kunder ska få rätt bemötande. Hur bemöter vi t.ex. aggressivt beteende på bästa sätt? Samtidigt måste vi alltid se utifrån brukarperspektivet och vi måste ge personalen verktyg att stärka den enskildes förmåga att leva det liv han/hon själv väljer.

Syfte

Ge medarbetarna nödvändiga redskap för att klara omställningen att gå från en traditionell omsorgsverksamhet där individerna får anpassa sig till befintligt utbud till en flexibel, kunskapsbaserad och individuellt anpassad omsorg som kan möta nya målgruppers behov.

Målsättning

Analys över omställningsbehovet: Inventera befintlig formell och informell kompetens samt fånga upp specialkompetens. Vi behöver synliggöra behov, tillgångar och brister genom att kartlägga befintlig verksamhet och beskriva behov av utveckling.
Med ovanstående inventering som grund skall man utforma individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner för samtliga anställda, detta för att kunna möta upp till de nya behov som uppstår p.g.a. den omställning som organisationen/verksamheten står inför.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kurslokaler, arbetsmaterial och arbetssätt kommer att anpassas så man inte på något sätt försvårar för någon enskild medarbetare att delta fullt ut projektarbetet.


Kommun

  • Torsby