Logotyp på utskrifter

Företagens behov av kompetensutveckling i Rättvik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRättviks Gymnasium/Lärcentrum
Kontaktpersonelisabeth lundgren
E-postelisabeth.lundgren@rattvik.se
Telefonnummer0248 70407
Beviljat ESF-stöd254 089 kr
Total projektbudget254 089 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-11-01
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Sammanfattning av ESF-ansökan :

Dalawux företagens behov av kompetensutveckling – en förprojektering.

Samverkan, ständig omvärldsanalys, behovsinventering, efterfrågestyrd vuxenutbildning anpassad till de lokala/regionala behoven i näringslivet är ledorden för våra förprojekteringsansökningar inom nätverket Dalawux .
Att i en ständig pågående process utveckla både det privata och offentliga arbetslivet genom att sprida kunskap om olika omvärldsanalyser som görs.
Att i samlingsprojekt presentera, diskutera och föra ner konsekvenserna av samhällets/arbetslivets ständiga förändringar till en utvecklingsplan på individnivå.
Att se hot och möjligheter i denna utveckling och erbjuda möjligheter till en modern, efterfrågestyrd kompetensutveckling med stöd av ESF och övriga samhällsresurser för vuxenutbildning.
Öka tillgängligheten för alla som behöver livslångt lärande med IKT-stöd, så att såväl glesbygd som tätort får en likvärdig möjlighet till kompetensutveckling.

Att på ett konkret sätt visa hur den ej jämställda arbetsmarkanden i regionen ser ut och att diskutera hur den skulle kunna se ut med en annan syn på traditionellt manliga och kvinnliga yrkesval, är en viktig del i förprojekteringen.

De som är verksamma som egna småföretagare måste få en bild av möjligheterna till just den kompetensutveckling de vill ha och även en trygghet i att veta vad lokala, regionala och beslutsfattare på EU-nivå önskar för utveckling och det stöd som erbjuds.

Avsikten är att de flesta av länets 15 kommuner ska lämna in samlingsansökningar till ESF förprojekteringar, Programområde 1, och att samla alla behoven av kompetensutveckling i en gemensam databas på www.dalawux.se

Bakgrund

Västvärlden står inför stora utmaningar vad beträffar såväl generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft.
EU anser det viktigt att "se till att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet,
och att särskild fokus läggs på målgrupper som fastställts som prioriterade grupper i nationella, regionala och/eller lokala sammanhang" samt "att se till att tillhandahållen vuxenutbildning och yrkesutbildning för enskilda medborgare är enhetliga genom en nära koppling till sysselsättning och socialpolitik och annan ungdomspolitik samt samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda parter".
EU har även fokuserat på vissa generella kompetenser:
Kommunikation på modersmålet
Kommunikation i främmande språk
Baskompetens i vetenskap o teknologi
Digital kompetens
”Lära att lära”
Social kompetens - samhällskompetens
Kulturella uttrycksformer
Entreprenörskap

I Sverige har man genomfört ett Kunskapslyft i syfte att dels höja utbildningsnivån rent allmänt, dels utveckla en infrastruktur för livslångt lärande.
Skolverket påpekar dessutom vikten av särskilda satsningar på yrkesutbildning för vuxna.
Den statliga myndigheten CFL anser:
Utbildningssystemet och tillgång till kompetensutvecklande insatser för anställda och arbetslösa, som ett led i det livslånga lärandet, är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Det livslånga lärandet förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet,.... och det omgivande samhället, så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas...” (Linda Ylivainio, Näringsdepartementet, 2007)
Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete – de arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva".

Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete – de arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva".

Syfte

Syftet med förprojekteringen/fas 1 är att analysera företagens behov av företagens övergripanden kompetensutveckling samt ner på individnivå och att därefter utarbeta en ansökan om genomförande av kompetensutvecklingen.
I analysfasen strävar vi efter att bygga in ett kunnande i företagen om hur man framledes själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten om företagens behov av kompetensutveckling.
Vår strävan är att projektet skall följas av flera med samma inriktning och att alla Dalarnas kommuner skall inspireras att göra detsamma.
I förlängningen kommer detta att påverka vuxenutbildningen i kommunen och regionen samt andra utbildningssystem att gå från utbuds- till efterfrågestyrning.
En ansökan om genomförande/fas 2 utarbetas när den övergripande kompetensutvecklingen ned till individnivå är genomförd i fas 1. Utvärdering.

Målsättning

Vi eftersträvar företag från olika branscher för att skapa förutsättningar för nya nätverk.
- Projektet skall åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå.
- Att samtliga intresseanmälda företag fullföljer förprojekteringen
- Att intresset och engagemanget ökat för att utveckla /generationsväxla det egna företaget
- Att deltagaren förbättrat relationen till sitt företag
- Att analysen av jämställdhetsintegrering kan påvisa vilja, attityd och kunskap
- Att nätverk uppstår mellan företag som har gemensamma behov och intressen av att driva sina företag framåt
- Att förprojekteringen mynnar ut i ansökan om genomförande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen ska genomföras i offentliga lokaler eller i företagets egna lokaler.
Samtliga tänkta lokaler för genomförande i offentlig miljö har ingång och tillgång till ramp eller hiss.
Vi kan erbjuda hörslinga, datorskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastningsytor om fysiska funktionshinder föreligger.
Vidare kan vi anpassa genomförandet i tid så att det passar allmänna kommunikationer buss eller tåg eller åka ut till företaget om det är mera lämpligt.
Metodanpassning för analyserna i förprojekteringen kan genomföras med dator eller manuellt.
Materialet kan anpassas till lätt svenska (för läs- och skrivsvårigheter) eller för inspelning på band.
Vi har lång erfarenhet av att bemöta funktionshindrade av olika slag där mentorskap eller handledarstöd är vanligt förekommande.

Samarbetspartners

 • FÖRENINGEN NÄRINGSLIV RÄTTVIK

Deltagande aktörer

 • ATTINGO CONSULTUM
 • BILTJÄNST, OLLE GRUVRIS AKTIEBOLAG
 • BUFFÉ&GRILL SPECIALISTEN DAVID NYLANDER
 • BYGGNADSFIRMA KARLS & SVENS AKTIEBOLAG
 • ELISABETH WILLNER PEREZ AB
 • Furutorp Interiör & Design
 • Färg, Form Stil
 • GUNNAR PREFAB AB
 • HANSSON, BERTIL
 • LANTLIV I LEKSAND AB
 • LIVSHORIZONTEN
 • PLÅTSHOPEN I RÄTTVIK AB
 • RED O VENT I RÄTTVIK AKTIEBOLAG
 • RÄTTVIKS RIDKLUBB
 • ULRIKA STRÖM DESIGN

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar