Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fler till arbete i Dalarna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonJohn Ouick
E-postjohn.quick@gagnef.se
Telefonnummer0241-15100
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget448 100 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete – de arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva".
Med Gagnefs kommun som projektägare avser fyra Dalakommuner att utifån goda exempel och tidigare erfarenheter utveckla ett koncept för att slussa in målgrupperna på arbetsmarknaden. Konceptet skall sedan kunna användas i samverkan i hela länet. För målgrupperna innebär det att vägen till arbete kortas och att arbetsmarknaden vidgas genom exempelvis kombinationstjänster. För arbetslivet innebär det att rekryteringsunderlaget ökar och att man snabbare får kontakt med presumtiva medarbetare.

Bakgrund

Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete – de arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva".

Jan Sundqvist, Arbetsförmedlingen (tidigare Länsarbetsnämnden i Dalarna), sammanfattar problematiken i sin rapport Arbetskrafts- och kompetensförsörjning i Dalarnas län 2008.
"En teoretisk beräkning av arbetskraftsbehovet i Dalarna visar på en komplicerad bristsituation. Förändringen av arbetskraften är i princip lika med summan av förändringen i sysselsättning och förändringen i arbetslöshet. Denna beräkning ger en ökning av arbetskraften med 900 personer till slutet av år 2008. Då antalet nytillträdande och personer som lämnar arbetsmarknaden är lika stora, måste tillskottet letas bland arbetssökande med aktivitetsstöd, långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare och inflyttare".

"Bristsituationen i Dalarna medför att 10 procent av arbetsgivarna uppger flaskhalsproblem under de senaste sex månaderna. Eftersom utnyttjandegraden av personal ligger ovanligt högt, medför problemet en utebliven ekonomisk tillväxt i samma storleksklass. Konsekvenserna av bristen på lämpliga sökande är i huvudsak av två slag; dels tvingas företagen att ta till övertidsarbete för att hinna med produktionen, dels är man tvungen att tacka nej till order. Detta medför både ökade produktionskostnader och uteblivna intäkter som direkt medför ett ekonomiskt bortfall bland länets företag".

Med utgångspunkt i denna problembild vill vuxenutbildningen i Gagnef, Rättvik och Falun utveckla nya arbetssätt för att lotsa fler människor in i arbetslivet. Dessa nya arbetssätt skall sedan spridas till övriga Dala-kommuner och därmed bli ett verksamt verktyg för länets framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning.

Syfte

Vuxenutbildningen har lång erfarenhet av kompetensutveckling utifrån individuella behov. Likaså finns en lång erfarenhet av praktikinsatser, pröva-på verksamheter samt en lyhördhet vad beträffar individens behov. Under åren har utkristalliserat sig ett flertal lyckade koncept som var för sig har inneburit att fler invandrare/flyktingar, hel- och deltidsarbetslösa, sjukskrivna samt ungdomar fått fotfäste på arbetsmarknaden.
Till dessa hör Yrkesspåret i Falun (arbetsplatsförlagt lärande för flyktingar och invandrare), Vikariecentrum i Gagnef (matchning av korttidsvikariat för hel-/deltidsarbetslösa) och Värmdö matchning och APL (matchning och arbetsplatsförlagt lärande för individ mot arbetsplats). Se bilagor.

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheten att kombinera dessa lyckade koncept till ett kommunövergripande arbetssätt som genom individuell vägledning, praktiksamordning, arbetsplatsförlagt lärande, matchning, effektivt slussar fler människor från utanförskap till meningsfull sysselsättning.

Målsättning

Målsättningen är att efter projekttiden:
- presentera en modell för inslussning av målgrupperna på arbetsmarknaden
- ha färdigställt utbildningar för vuxenutbildningen i Dalarnas kommuner i arbetsplatsförlagt lärande, matchning och hantering av program för vikariemäklande.
- ha undersökt möjligheten att i Förstudien (FAS 1) till Programområde 1 bygga in en enkel analys om framtida rekryteringsbehov hos Dalarnas företag och förvaltningar.
- fler kommuner ha uppnått en regional samverkan omkring aktiviteter/åtgärder som tydligt uttryckts i alliansens budgetproposition om fördelning av medel till kommunerna.
- förbereda kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (LAG 2007:1360 samt Förordning 2007:1364)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionshinder.
Vårt kontaktnät med olika organisationer fungerar som bollplank till oss för deras intressegrupper och medlemmar.
Vi får en delaktighet i funktionshindrades behov och önskemål som som kan leda till ett utbyte i en genomförandefas. Vi har också etablerad samverkan med andra myndigheter/ FK/ AF inte minst i rehabiliteringsfrågor.
Vi kommer att undersöka arbetsmarknadens attityder till personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Erfarenheterna från de tidigare nämnda goda exemplen visar att målgruppernas engagemang ökar avsevärt när vägen till arbete kortas.
Samverkansparternas engagemang bottnar i en genuin vilja att utveckla ett arbetssätt som effektivt leder till resultat på individens villkor!
Projektet kommer att ledas ev en styrgrupp bestående av samverkande kommuner. Region Dalarna kommer att erbjudas plats i styrgruppen.

Medfinansiärer

 • Falu Kommun

Samarbetspartners

 • Falu Kommun

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar