Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Finnskogsturism

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLärcentrum
KontaktpersonEva-Lotta Arenander
E-posteva-lotta.arenander@vansbro.se
Telefonnummer0281-75290
Beviljat ESF-stöd299 270 kr
Total projektbudget299 270 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att föra samman turistföretag med vilja att utvecklas, samarbeta och förbereda sig för krav inom kvalitet, miljö och management. Gemensamt använda Finnskogskulturen som kännemärke, ta fram individuella utvecklingsplaner samt skapa en pilotgrupp som förebilder för utvecklad Finnskogsturism.

Bakgrund

Finnskogen är ett samlande begrepp för ett antal områden på båda sidor om den svensk-norska gränsen, där finska svedjebönder, så kallade skogsfinnar, bosatte sig i slutet av femtonhundratalet. I Sverige finns finnmarker bland annat i Bergslagen, Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och Värmland, i Norge bland annat i Hedmark fylke. Kulturen är fortfarande levande med Finnkulturcentrum, filial till Värmlands museum i Torsby och Finnskogsmuseet i Skräddrabo på vägen mellan Alfta och Edsbyn. Kulturen är väl underbygd i doktorsavhandlingar, flera aktiva föreningar, bl a Solör-Värmlands Finnkulturförening, Finnsam och Finnskogsriket, samt många hembygdsföreningar med levande traditioner och byggnader.
Finnskogskulturen har använts mycket lite inom besöksnäringen och samarbetet mellan kommersiella och ideella har varit litet. Under 2008 har genomförts en förstudie om möjligheterna att använda finnskogskulturen som ett kännemärke inom besöksnäringen. Studien har finansierats av de fyra regionförbunden i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro samt 17 kommuner i nämnda län, Sparbanksstiftelsen Nya och EU Mål 2 Norra Mellansverige ERUF, Finnskogsturism i Norra Mellansverige, beslut juni 2008. Förstudien avslutas formellt i december 2008.

Under förstudien har flera små turistföretag ingått i partnerskapet som sett möjligheten att samverka både med ideella föreningar och med andra mindre turistföretag. De har sett att samverkan kan ge möjlighet att nå nya och mer lönsamma kundgrupper. Turistföretagen i området är små med få anställda och ofta familjeföretag. De är geografiskt utspridda över ett stort område, från Mattila väster om Torsby till Fågelsjö i norra Hälsingland. Flera av företagarna är invandrade från Holland, Tyskland och Danmark. Företagen är små, har långa avstånd till varandra men har en vilja att samarbeta i både geografiska som verksamhetsinriktade noder som i sin tur samarbetar med varandra. Flera av företagen skulle kunna utöka sin verksamhet både ekonomiskt och med aktiviteter genom ett mer utvecklat samarbete. Genom att använda finnskogskulturen som en kunskapsbank går det att utveckla mat, souvenirer, aktiviteter med mer guidning och framförallt ett intressant kännemärke.
Förstudien har vidare visat att för att kunna utvecklas måste företagen nå nya kundgrupper, bli mindre beroende av de korta vanliga turistsäsongerna, utveckla nya produkter samt profilera sig inom Finnskogskulturen. För att nå detta fordras kompetensutveckling. Det gäller individuell utveckling av företagarna, utveckling inom familjeföretagen, utveckla Finnskogskulturens kännemärken med bl.a. kvalificerad guidning, samarbetsformer samt närma sig kvalitetsnormen Naturens Bästa. Naturens Bästa är ett banbrytande kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism. Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det Norra halvklotet, och det sjösattes under FN:s Internationella Ekoturismår 2002.

Syfte

Syftet är att föra samman små turistföretag med vilja att utvecklas, samarbeta i noder samt förbereda sig för krav som marknaden ställer i form av kvalitet, miljö och management. Ett ytterligare syfte är att gemensamt kunna använda Finnskogskulturen som ett kännemärke och en kunskapsbank. En vision inom partnerskapet som växt fram i nämnda ERUF-förstudie är att likna den samiska kulturens användning i turistnäringen.
En anpassning till kvalitetsnormen Naturens Bästa kan vara en väg till affärsutveckling, kvalitetssäkring, miljöanpassning, samverkan kring paketering och marknadsföring (mot tidningar och gemensam koppling till operatörer).

Vi tror också att dessa pilotföretag kan bli förebilder och initiera till ett givande samarbete med ideella föreningar som arbetar för att bevara Finnskogskulturen.

Ett av de deltagande företagen har myntat
Besökaren ska ha upplevelse, mat, minne och kan man inte fixa det själv, måste man samarbeta med andra för att ha en bra produkt.

Målsättning

Mätbara mål under förstudien är:
Företagen diskuterar möjligheterna att bilda noder för samarbete inom och mellan noderna.
Minst 80 % av de deltagande företagen anser att de har vilja och möjlighet att gå vidare in i ett genomförande av kompetensutvecklingsplanen.
Företagen identifierar gemensamma utvecklingsområden som skall ligga till underlag för kompetensutveckling som
Kvalitet och miljö
Egna och gemensamma aktivitetspaket
Mat och finnskogssouvenirer
Gemensam strategi för att nå nya kundgrupper
Samarbetsformer med ideella föreningar som värnar finnskogskulturen
Om målen uppnås kommer företagen att kunna utvecklas ekonomiskt, erbjuda arbetstillfällen i glesbygden, bli en pilotgrupp och dra med sig andra turistföretag samt erbjuda unika upplevelser med hög kvalitet som värnar natur, lokalsamhälle och kultur.

Målen skall i ett längre perspektiv vara grunden för en Finnskogsturism där företag kan profilera sig och erbjuda unika upplevelser och finnas under rubriken Upplevelser i Finnskogen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av de deltagande företagen har särskild kompetens inom omrädet och arbetar med funktionshindrades möjligheter att uppleva natur och kultur. En målsättning i förstudien är att undersöka vilka möjligheter det finns att öka tillgängligheten både i aktiviteter och boende. Flera av de de från europa inflyttade företagarna är mycket frustrerade över att det inte finns någon i kommunerna som kan tala om vilka åtgärder som bör göras för att underlätta för olika typer av funktionshinder. Det gäller speciellt som boendeanläggningar bör vara anpassade till 2010.
Flera av deltagarna som är inflyttade till Sverige har problem att förstå svenska regler varför detta kommer att vara ett tillgängighetsproblem som måste lösas.

Deltagande aktörer

 • Abbas Stugby och Camping AB
 • Björn och Vildmark i Orsa
 • BREDSJÖGÅRDEN KURS & KONFERENS
 • Camping 45
 • Finngården Rikkenstorp
 • Fågelsjö Kursgård
 • Låsens gård Hb
 • Malungs Äventyr och Pannkaksh
 • Mattila Fritid AB
 • Packstation Högfall
 • Saxenborg Pensionat & konfere
 • Station Sågen
 • Stiftelsen Ersk Mats-gården
 • Svartnäsgården Pensionat och K
 • Tur o ton i Hälsingland
 • Tyngsjö Vildmark HB

Kommun

 • Bollnäs
 • Falun
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Nordanstig
 • Orsa
 • Torsby
 • Vansbro