Logotyp på utskrifter

DALAKOMPETENS för individ, företag och organisation

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtvecklingsbolaget MittDalarna
KontaktpersonGrazyna vande Voorde
E-postvoorde@voorde.com
Telefonnummer070-6955208
Beviljat ESF-stöd37 400 kr
Total projektbudget37 400 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syfte: att undersöka utvecklingsbehov hos småföretag inom individ-, organisations- och företagsutveckling för att öka konkurrenskraft. Seminarier kring jämställdhetsitegrering, trend- och marknadsanalys, vision, utvecklingsplaner mm. Samverkansaktörer: arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna.

Bakgrund

Tjänstesektorn är den snabbast växande i Sverige. Branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation, SNI kod 74140 omfattar ca 40 000 företag registrerade i Sverige. Trenden är att en-mans- och småföretag försvinner till förmån för större konsultföretag. Konsultföretagen i Dalarna behöver expandera för att kunna stanna kvar på marknaden på sikt. Affärskompetensen varierar mellan företagen. Detta leder till bristfällig marknadsanpassning på sikt. Branschen behöver hjälp för att strukturera om sig för att kunna möta de kommande trender och för att kunna erbjuda kunderna leveranser av tjänster i en omfattning som vida överstiger förmågan hos ett en-mansföretag. Flera av de små företagen i branschen i Dalarna har uttryckt oro inför framtiden och intresse för att skapa nya former för att agera gemensamt på marknaden.
Den frågan som projektdeltagarna vill undersöka gm ett förprojekteringsstudie är vilken kompetens behöver de utveckla på individ- och företagsnivå för att skapa bättre marknadsanpassning och därigenom även tillväxt för branschen i länet.
Frågeställningen möter utlysningens prioriteringsgrunder beträffande Mål 1.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka vilken form av kompetensutveckling på individ- och företagsnivå behövs det för att deltagande aktörer skall höja konkurrenskraften på marknaden för konsulttjänster inom individ- och organisations- och företagsutveckling.

Målsättning

1. Att alla deltagande företag har en kompetensutvecklingsplan på individ- och företagsnivå som syftar på ökad konkurrenskraft
2. Att alla deltagande företag går vidare och lämnar in ansökan för genomförande av kompetensutvecklingsplaner.
3. Att identifiera företag inom samma branch och inom närliggande branscher inom länet som lämpliga aktörer i kommande sammarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid val av konferens- och mötes lokaler kommer projektdeltagarna att beakta att det inte finns någon bland deltagarna som inte kan vara med pga funktionshinder.
Deltagare representerar olika utbildningsnivåer, olika åldrar och olika etnicitet. Under genomförande av samtliga moment i förprojekteringen kommer de att skapa förutsättningar för bra kommunikation så att varje deltagare kan delta i dialogen på lika villkor, kan ta till sig information och kan delta i gemensamt beslutsfattande på lika villkor.

Samarbetspartners

 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv

Deltagande aktörer

 • Bågsträngen-konsult i behnadli
 • CG Lundin Motivationskonsult
 • Helhet person- och företagsutveckling i Dalarna
 • Kallebäck, Helen
 • MINDBODY I SVERIGE
 • Org.konsult van de Voorde AB

Kommun

 • Avesta
 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Orsa
 • Rättvik
 • Smedjebacken
 • Säter
 • Vansbro
 • Älvdalen