Logotyp på utskrifter

Assistentlyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägare1 assistansbolag AB (Projektägare)
KontaktpersonLars Olsson
E-postlars.olsson@laraleva.se
Telefonnummer070-3737019
Beviljat ESF-stöd260 002 kr
Total projektbudget260 002 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall genom flera olika utbildningsåtgärder stärka deltagarnas yrkesskicklighet och möjligheter på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Yrket PERSONLIG ASSISTENT är förhållandevis nytt och uppkom i samband med LSS-lagens införande 1994. Idag är ca. 35-40 000 människor anställda i yrket. Anställning sker oftast utan formella krav och i princip saknas samordnade utbildningsmöjligheter. Anställningsformen är som regel "tillsvidare så länge uppdraget varar" vilket innebär att den anställde kan förlora sin anställning med fjortond dagars uppsägningstid om t ex brukaren avlider. Den som förvärvat bred kunskap inom yrket blir efterfrågad och kan snabbare komma i tjänst hos ny brukare. Arbetsmiljön för personliga assistenter utgörs av brukarnas privata hem. Brukarna har ofta svåra och omfattande funktionshinder, inte sällan också behov av hjälp med träning och sjukvårdsinsatser. Detta ställer stora krav på assistenternas kompetens och tillgång till adekvat information.

Syfte

Att höja medarbetarnas kompetens i sitt yrke och därmed stärka både den enskildes och företagets möjligheter att "överleva" långsiktigt på marknaden. Höjd kompetens hos assistenterna ger också bättre och säkrare omvårdnad vilket ger brukaren en bättre livskvalitet. Det innebär dessutom en förbättrad arbetsmiljö och mer attraktiva arbetsvillkor.

Målsättning

Inom projekttiden skall det totala utbildningsbehovet vara kartlagt och ett detaljerat utbildningsprogram ligga klart. De förväntade effekterna är att personalens ökade yrkeskompetens kommer att stärka den enskildes anställningstrygghet och ställning på arbetsmarknaden. Men också underlätta möjligheterna till rörlighet. För företagets del ger de anställdas ökade kompetens en konkurrensfördel på marknaden och ökar kundnöjdheten. IT-stödet "Kontakten" skall anpassas och användas på försök ho tvp brukare. Genom utbildningsinsatser i form av e-learning kopplat till IT-stödet skall åtta medarbetare genomföra åttio utbildningstimmar redan i projektfasen.

Användingen av IT-stödet skall utvärderas inom ramen för förstuden.
Inom genomförandefasen skall stödet, om utvärderingen utfaller positivt, införas hos alla brukare som önskar och där de tekniska förutsättningarna tillåter det.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet bedrivs i en "värld" där funktionshindrade är det centrala. Arbete för fysisk tillgänglighet är en självklarhet redan idag.

Deltagande aktörer

 • 1 assistansbolag AB (Projektägare)
 • A-assistans AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar