Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Assistentlyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareA-assistans AB
KontaktpersonLars Olsson
E-postlars@a-assistans.com
Telefonnummer0650-541582
Beviljat ESF-stöd1 998 426 kr
Total projektbudget1 998 426 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2010-07-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall i praktiken genomföra de individuella utbildningsplaner som tagits fram i förprojekteringen. Med detta arbete skall projektets syfte och mål uppfyllas.

Bakgrund

Personliga assistenter som yrkesgrupp är generellt sett lågutbildade och ligger i riskzonen för arbetslöshet i samband med förändringar som kan ske på arbetsmarknaden.
Förprojekteringens huvudsyfte var att ta reda på utbildningsbehovet i organisationen utifrån två aspekter. Dels att hitta konkreta kompetenshöjande åtgärder som kommer att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden, dels att förbättra företagets generella kompetensnivå och därmed öka kundnyttan.
Företaget ville också känna att insatserna som beslutas är förankrade hos de anställda.
Arbetet har utmynnat i en "Individuell utbildningsplan", ett "Utbildningsschema" och ett "Utbildningsprogram" som bifogas slutrapporten. De visar i detalj hur projektet ska genomföras. Alla kurser finns angivna med innehåll, tid och plats. Varje anställd har sedan fått sin personliga plan utifrån både sina egna och arbetsgivarens önskemål.
Resultatet av förprojekteringen innebär att arbetsgivaren har fått ett tydligt och praktiskt användbart instrument för det kommande arbetet med att kompetensutveckla de anställda.

Syfte

Huvudsyftet med förprojekteringen var att hitta det utbildningsbehov som finns bland de anställda för att kunna stärka deras yrkesroll och ställning på arbetsmarknaden.
Utbildningsplanen som var slutmålet i förprojekteringen ska bli instrumentet för att förverkliga detta.

Målsättning

Målsättningen är självklar i detta projekt där de fastlagda utbildningsinsatserna skall genomföras.
Naturligtvis finns en rörlighet i en organisation med ca. 290 anställda (190 årsanställda), så på individnivå kommer förändringar att ske under resans gång, men det förändrar inte målsättningen att samtliga skall genomföra sin utbildningsplan. Under förprojekteringstiden har företagen växt med ca. 10% och det kommer också att påverka, men målsättningen är att samtliga nyanställda omedelbart upptas i utbildningsplanen.
Målsättningen i projektet är alltså att all planerad utbildning skall genomföras och att en rutin skapas som skall fortleva även efter projekttidens slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inga nya åtgärder är vidtagna i projektet vad avser fysisk tillgänglighet. Vi är ett företag som verkar i en värld där tillgänglighet för funktionshindrade är ett absolut krav i alla sammanhang. Samtliga våra kunder/uppdragsgivare är funktionshindrade på ett eller annat sätt.
Våra leverantörer måste alltid leva upp till kraven på tillgänglighet, annars väljs en annan leverantör.
Projektföretagen är medlemmar i IfA, (Intresseföreningen för Assistansberättigade), en organisation för funktionshindrade som är berättigade till personlig assistans.
Föreningen verkar för ökad tillgänglighet och är ofta remissinstans i olika sammanhang.
Informativ tillgänglighet garanteras genom vårt eget Intranet som samtliga anställda har tillgång till.
En ny form av IT-stöd på varje arbetsställe är också under utveckling vilket ytterligare kommer att öka den informativa tillgängligheten.

Som vi skriver i ansökan så finns redan idag i företagen ett fullständigt fokus på fysisk tillgänglighet. Den rutinen följer naturligtvis med in i projektet. Lokaler, resor, arbetsmiljö etc., i alla beslut beaktas fysisk tillgänglighet. I detta fall tycker vi inte att en speciell plan är relevant med ett redan fungerande system.
När det gäller den informativa tillgängligheten garanteras den genom våra Intranet som är tillgängliga för alla anställda. Samtliga nyhetssidor på Intranet skrivs dessutom ut och postas till de anställda och kunder som önskar det varje månad. Informationsmöten speciellt för projektet kommer att hållas på vissa orter.

Jämställdhetsintegrering

Bakgrund.
A-assistans AB med systerföretaget 1assistansbolag AB är Hudiksvalls kommuns största tjänsteföretag med knappt 200 årsanställda. (70% kvinnor, 30% män)
På den administrativa avdelningen arbetar 5 kvinnor och 6 män.
I ledningsgruppen finns 2 män och 1 kvinna.
Ägarna är 2 kvinnor och 2 män.
I HudiksvallsTidningens kartläggning i augusti 2008 utsågs företaget till Hudiksvalls mest jämställda.
Jämställdhetsplan finns.

Inom projektet.
I vår, till förutsättningarna anpassade, SWOT-analys framkom att ovanstående fakta utgör en garanti för att ett jämställdhetsarbete redan pågår i företagen. Ett faktum vi betecknar som en styrka.
Detta integreras naturligtvis i projektet. Hur vi ska hantera de hot som framkom i SWOT:en beskrivs nedan.
I förprojekteringen har ledningen bestått av en man. Detta kan naturligtvis uppfattas negativt i ett företag som har övervägande kvinnor anställda. För att stärka "trovärdigheten" i genomförandefasen och nyansera arbete utifrån denna aspekt, kommer projektledningen att delas av en man och en kvinna .
Målsättningen i projektet är också att utbildningarnas inriktning och påverkan på yrkets "status" skall långsiktigt och hållbart förändra strukturen i företaget mot större jämvikt mellan könen.

I vår plan för jämställdhetsintegrering markerar vi att projektet skall komma både kvinnor och män tillgodo i lika stor utsträckning. Jämställdhetsintegrering skall genomsyra hela projektet i allt från rekrytering av personal till deltagare i aktiviteterna. Varje kurs kommer att inledas med en speciellt utformad egenstudie för detta ändamål. Vi kommer bl.a. att använda oss av de resurser som finns i regionen för processtöd och metoder för jämställdhetsintegrering. Viss support från länsstyrelserna i Värmland och Gävleborg är utlovad. Könsuppdelad statistik kommer att användas som ett verktyg i vårt arbete. Vi har knutit kontakt med Carin Hertnäs, Inspirera Morgondagen AB och diskuterat ett samarbete om projektet godkänns. Hon är specialist på jämställdhetsintegrering och kommer att utforma arbetsmetoderna för integreringen.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

 • 1 assistansbolag AB (Projektägare)
 • A-assistans AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar