Logotyp på utskrifter

Alla ska med

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBorlänge kommun Vuxenutbildningen
KontaktpersonPer Morelius
E-postper.morelius@borlange.se
Telefonnummer0243 739 35
Beviljat ESF-stöd2 014 560 kr
Total projektbudget5 036 410 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom individuellt anpassade företagsförlagda yrkesutbildningar ska unga intellektuellt- och rörelsefunktionshindrade samt unga personer med ohälsa få en yrkeskunskap som gör dem intressanta att anställa. Anställningen underlättas om deltagarna får tillgång till olika former av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Bakgrund

Funktionshindrade, både rörelse- och intellektuellt funktionshindrade har trots många insatser fortfarande svårt att få fäste på arbetsmarknaden i Dalarna. Det är endast ett fåtal som får arbete efter genomförd yrkesutbildning i ungdomsåren.
En annan grupp i samhället som har svårt att komma tillbaka eller få fotfäste, är personer som länge gått sjukskrivna eller arbetslösa.

Trots stora ansträngningar med att ge funktionshindrade och personer med ohälsa långt från arbetsmarknaden en gångbar yrkesutbildning, saknas idag nödvändiga resurser för att prova olika metoder och därmed bli effektivare i det arbete som krävs.

Personerna ovan behöver mer tid än normalindividen för att lyckas. Likaså klarar de flesta av dem inte av ett heltidsengagemang varför de måste få speciella utbildningsplaner för att lyckas. Många behöver dessutom få känna tryggheten att få prova olika yrken innan de bestämmer sig.
Erfarenheterna från projektet FIA lärde oss att viktiga framgångsfaktorer för denna målgrupp är; en handledare på arbetsplatsen som är engagerad i personen, tillåter snedsprång i början av utbildningen och framför allt låter den få tid för sin inlärning , att någon har ansvaret och följer personen från en första kontakt genom kartläggningen, yrkesutbildningen, förmedlande av kontakter mellan arbetsgivare och arbetsförmedlare fram till dess att en anställning är klar.

För unga med funktionshinder är kommunen ansvarig för utbildning och aktiviteter fram till dess de fyllt 20 år. För intellektuellt funktionshindrade är åldern 22 år.
Efter genomförd utbildning och aktivitet förs ansvaret över till Arbetsförmedlingen som då är de som har ansvaret för att få dessa i arbete. Bedöms de inte ha någon arbetsförmåga riskerar de att hamna utanför í ett sorts vakuum om de inte självmant söker hjälp hos kommunens dagliga verksamhet. Många av personerna med intellektuellt funktionshinder anser sig inte vara tillräckligt funktionshindrade för att söka daglig verksamhet. Därför blir heller ingen direkt ansvarig för deras dagliga sysselsättning eller aktiviteter för att komma i arbete.


Försäkringskassan blir oftast inkopplad genom att de som har funktionshinder under sin utbildningstid är berättigade att söka och få vårdbidrag. Vid 19 års ålder övergår vårdbidraget till aktivitetsersättning så länge de är i särgymnasial utbildning. För att få aktivitetsersättning efter särgymnasiet måste de ha läkarintyg på att de inte är arbetsföra. Aktivitetsersättningen övergår vid 30 års ålder till sjukersättning. Idag finns det 660 personer i Dalarna som uppbär aktivitetsersättning för sin försörjning.

När det gäller gruppen intellektuellt funktionshindrade har de fått levt ett eget liv vid sidan om i samhället. De har egna skolor för inhämtandet av kunskaper på grundskole- och gymnasienivå. I Borlänge finns Ljungbergsgymnasiet som är särgymnasium för Dalarnas intellektuellt funktionshindrade.

Arbetsförmedlingen är i princip ensamt verksam i arbetet med att förmedla arbete för funktionshindrade. En möjlighet för personerna ovan har, är att de genom lönebidrag i Arbetsförmedlingens program utvecklingsanställning och trygghetsanställning kan få ett anpassat arbete efter deras förmåga och kompetens. Trots de fina programmen så är det få personer som får arbete eftersom aktörerna inte kan de dessa individer den tid de behöver för att lyckas ta sig fram till ett arbete.

En del av aktörerna har tidigare framgångsrikt samverkat i olika konstellationer men inte på det sätt som detta projekt initierar.
En ny aktör på marknaden är de så kallade FINSAM-förbunden. De har uppdraget att för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser arbeta för att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Vuxenutbildningen i Borlänge har genom deltagande i projekten Lärandevägen till arbete och Funktionshindrade i arbete skaffat sig kunskap att arrangera företagsförlagda utbildningar.
En framgångsfaktor i den företagsförlagda yrkesutbildningen är att eleven lär sig dom arbetsuppgifter som existerar och som eleven klarar av att lära sig. Om vitsord och arbetsförmågan är tillräcklig, så vet företaget den arbetssökandes kapacitet och denne blir med detta anställningsbar.

Projektet ”Funktionshindrade i arbete, FIA” hade som målsättning att hos Länsarbetsnämnden kunna lägga anbud på yrkesutbildning för unga handikappade om metoden fungerade. Nu upphörde Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingens möjligheter att köpa utbildningar.

Med en ny aktör på marknaden samt en utveckling av metoden som provades i projektet FIA, tror vi oss hittat en bättre sammanhållen metod för att erbjuda alla en andra chans till yrkesutbildning och arbete.
Vilka särskilda behov som krävs i varje individs fall är något som yrkesval och företagsplacering avgör. Av denna anledning så har idéerna till detta projekt växt fram, för att få tillfälle att prova denna metod med särskilda resurser.

Syfte

Projektet ”Alla ska med” har syftet att genom företagsförlagda yrkesutbildningar, få rörelse- och intellektuellt funktionshindrade samt unga personer med ohälsa, långt från arbetsmarknaden i arbete efter genomförd yrkesutbildning. En strävan är att deltagarna gör otraditionella yrkesval inför sin yrkesutbildning.

Projektet har också syftet att till medverkande, förmedla kunskaper och insikter i hur man blir bättre på att ge målgruppen ovan en gångbar yrkesutbildning anpassad till arbetsmarknadens behov så att de trots sina olika funktionshinder kan få ett arbete.

Framfört allt så har projektet syftet att ge målgruppen ovan ett högre människovärde, genom att de får känna sig behövda på arbetsmarknaden samt att de ur ett nationellt perspektiv får en chans att bidra till den gemensamma välfärden, genom att deras arbetsförmåga utnyttjas till att öka den gemensamma produktiviteten.

Målsättning

Målet är att 60% av de deltagare som startar (50 stycken) ska klara sina yrkesstudier, detta blir 30 deltagare.
Av de deltagare som klarat sin yrkesutbildning (30 st) ska 60% erhålla arbete, vilket blir 18 deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom projektet vänder sig till både rörelse- och intellektuellt funktionshindrade så är det ett måste att lokalerna och arbetsplatserna anpassas så att deltagarna kan fullfölja sin kartläggning och yrkesutbildning. Genom kontakter med Habiliteringen innan kursstart har vi möjlighet att ordna kognitiva hjälpmedel för de personer som behöver detta.
Vad som dessutom kommer att ske är en utbildning i hur man bemöter människor med funktionshinder. Detta är viktigt då förtroendet mellan projektanställd och deltagare är en viktig ingrediens för att nå målet att få ett arbete.

Jämställdhetsintegrering

Deltagarna får gott om tid för att prova på så kallade otraditionella yrken sett ur kvinnoperspektiv innan de bestämmer sig för yrkesval. I denna prova- på- verksamhet finnas resurser för att stödja deltagarna att se möjligheterna de har kopplat till eventuellt behov hos företagen.
Parallellt med detta ges företagen med dess handledare som ställer upp i projektet utbildning i hur man beaktar problemen med att deltagarna gör otraditionella yrkesval.
Diskussioner kring könsroller tas i gruppen under kartläggningen och i de enskilda samtalen med deltagarna som ska leda till ett yrkesval.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Falun

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan Falun

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar