Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Access Kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC Wermland
KontaktpersonStefan Blomqvist
E-poststefan.blomqvist@iucwermland.se
Telefonnummer0570-852 49
Beviljat ESF-stöd299 525 kr
Total projektbudget299 525 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förstudie, genomlysning av aktuella utbildningsbehov kopplade till en konkurrensutsatt framtidsvision av de deltagande företagen. Företagen är samtliga små eller medelstora sysselsatta i den industriella sektorn och starkt utsatta för omvärldens ökande krav och den snabba teknikutvecklingen.

Bakgrund

Den konkurrensutsatthet som små och mindre företag möter beroende på teknikutveckling, miljömedvetenhet, allt för statisk organisation och ett kommande generationsskifte inom företagen.

Syfte

Små och medelstora företag i regionen möter dagligen problem inom sina områden orsakade av den snabba teknikutvecklingen. Ytterligare problem finns inom miljösektorn där felaktiga beslut för både yttre och inre miljö kan få mycket allvarliga följder. Man tappar uppdrag beroende på att man inte kan möte konkurrensen med modern teknik, miljötänkande, en flexibel och mångkunnig organisaion och kompetenta medarbetare. Många företag är inte fullt medvetna om denna snabba utveckling, eller har inte förmått sig att ta tag i situationen för att kunna vidta åtgärder. Detta projekt ska hjälpa dem en bit på vägen.
I regionen står åtskilliga företag inför problemet med generationsskifte, såväl på ägar-, ledar- och medarbetarsidan. Projektet kommer att peka på ett antal möjliga sätt att lösa detta.
Inom regionen finns många "enkönade" arbetsplater, projektet kommer att integrera ett jämställdhetstänkande i förstudien för att företagen ska se möjligheter med ett sådant tänkande i sina respektive organisationer.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är:
att 100% av de deltagande företagen har gjort en genomlysning av sin situation.
att alla deltagande företag har utformat en kompetensutvecklingsplan baserad på denna genomlysning.
att kompetensplanen är utförd på individnivå i samtliga företag.
att minst 80% av deltagande företag väljer att i direkt anslutning till förstudiens avslutning ansöka om genomförande medel från strukturfonden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hänsyn kommer att tas till de anställda på deltagande företag med funktionshinder så att de utan hinder kan medverka i förstudien. Vidare ska frågan diskuteras i genomlysningsarbetet så att företagets möjlighet att vidareutveckla arbetsplaten så att den blir mer tillgänglig i framtiden.

Deltagande aktörer

 • Accona Industrier AB
 • Arvika Smide AB
 • Conductor i Sunne AB
 • Gurlita-GMA AB
 • Lejab
 • Lennartsfors AB
 • Nolato AB
 • Swerub AB
 • TH Eurosupplier AB
 • Torsby-Ugnen AB

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng