Logotyp på utskrifter

Structorsgruppens Reg Socialfondsprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonGunnar Jähkel
E-postgunnar.jahkel@structor.se
Telefonnummer060-16 95 80
Beviljat ESF-stöd53 955 kr
Total projektbudget53 955 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamhet och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheten kan fortsätta var konkurrenskraftigt på arbetsmarknaden. Vi ska bredda vår kompetens och de marknader vi verkar på. Vi ska även utveckla den enskilde medarbeterens tekniska förmåga. Att utveckla och bli bättre i de hjälpmedlen som hela tiden utvecklas och som ställer nya krav på bolagen i gruppen men också på den enskilde medarbetaren. Bi vill också verka för att stimulera till att flera kvinnor vill arbeta hos oss och göra karriär inom våra bolag. Eftersom gruppen också har många projekt i andra länder vill vi också verka för att peroner med utomnordisk bakgrund kan göra karriär inom företagsgruppen. Vår stora utmaning är att fortsätta vara nytänkare.

Bakgrund

Structorgruppen startades med det första bolaget, Structor Hulthén-Stråth halvårsskiftet 1999, men en anställd. Nio är senare är vi 187 anställda och driver verksamhet på 11 orter.

Vårt namn kommer från latinets structor, i pluralis structoris, som betyder byggare. Det underliggander verbet är struo, som bland annat betyder "planlägga", "sammanfoga" och "bygga upp".

Det är en god beskrivning av kärnar Structors verksamhet - att planlägga genomförandet av bygg- eller anläggningsprojekt med bästa funktion och ekonomi. Att utrforma grundläggning och bärande stomme så att konstruktionselementet sammanfogas till ett rationellt byggnadsverk - structurera.

Utgångspunkter för Structors verksamhet är:
*Vi sätter teknikflaggan högt - vi tänker byggfunktion. Hur och anläggningar skall fungera långsiktigt och kunna byggas på ett vettigt sätt.
*Vi arbetar för nära och långsiktigt samarbete med våra kunder med kundnyttan i fokus.
*Verksamheten bygger på hög delaktighet med ett stort inslag av kreativitet och okonventionellt tänkande.

Vi vill vara nytänkare!

Structors-gruppens bolag fungerar som självständigt verksamma bolag, som i nätverk samverkar om resursutjämning, gemensamma offerter, gemensamma referenslistor, företagsutvecklingsfrågor och specialkompetens. Vi samordnar ocks utbildning och utbildningstankar inom gruppen. Målet är att bli en ledande aktör inom de verksamheter och maknader vi arbetar.
Vi upplever i gruppen att vi haft en god utveckling så här långt. Vi ses nu som en etablerad aktör. Nu står vi inför nästa utvecklingssteg som innebär att säkra en fortsatt god utveckling och kompetensutveckling. Structor söker därför medel till regionala samlingsprojekt inom hela gruppen.
Några av bolagen har redan (2005) beviljats EU-medel till Analys - kompetensutveckling genom Växtkraft Mål 3. Marknades förändringar och gruppens utvecklking samt behovet av att utveckla vår gemensamma plattform gör att vi söker medel till hela Structor-gruppen.
Inom Structor har vi utvecklat en arbetsmodell för hur vi normalt hanterar våra uppdrag. Vi kan konstatera att vår arbetsmodell behöver ses över - marknaden ställer nya krav. Krav på hur vi i allt mer integrerade processer säkrar god funktion, rätt kvalitet i rätt tid och till bedömda priser/budgetar.

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskfratiga på arbetsmarknaden. Vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av nyutbildade kvinnor och män inom yrket.

Syfte

Att företagets anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser som skapar fortsatta anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster, produkter och tekniker till våra kunder. I förprojekteringen att engagera alla medarbetare i gruppen och genom detta få den delaktighet som vi lyckats skapa i vår verksamhet. Vi avser att i förprojektering sätta fokus på att klargöra;

* Behov/krav på kompetensutveckling som marknaden ställer på oss vad som gäller en ny teknisk kompetens. Även om byggmarknaden är etablerad så sker en snabbteknikutveckling och branschen går mot en allt mer industriell produktion där kravet på oss som projektörer att allt mer blir att tänka 4-d, dvs även väga in produktionsteknik i de handlingar vi upprättar och att medverka som partner med övriga aktörer i byggprocessen.

* Behov/krav på tekniska hjälpmedel. Inom branschen har det länge pratats om att gå över till 3-d projektering, tredimensionell projektering. Försök har under de senaste åren skett men det senaste året har en markant förändring skett.
Beställarna ställer allt oftare krav på detta. Vi som bolagsgrupp måste nu analysera system och behov av utbildning för att möta kundens krav.

Målsättning

Att företagen och dess anställda ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant för nyutbildade att söka anställning hos vid eventuella nyrekryteringar. Vi kommer att följa upp utvecklingssamtalen och särskilt rikta in oss på att förebygga stressrelaterade sjukdomar inom verksamheten och därmed skapa en attraktivare arbetsplats och en mer lönsam verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer se över våra arbetsplatser och jobba för att skapa ett företagsklimat som förebygger eventuellta stressrelaterade sjukdomar. Samt även titta på hur vi kan ta hand om arbetssökanden med funktionshinder genom att minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för asntällda med olika funtionshinder.

Vi ser detta som ett viktigt led i en fortsatt framgång.

Deltagande aktörer

 • Structor Norr AB

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund