Logotyp på utskrifter

Spinnaker II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖrnsköldsviks Företagshälsovård AB
KontaktpersonLena Lindblad
E-postlena.lindblad@ofhv.se
Telefonnummer0660-27 00 66
Beviljat ESF-stöd322 441 kr
Total projektbudget322 441 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-06-14
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Inventering av medarbetarnas befintliga kompetens och morgondagens behov utifrån kraven på den nya företagshälsovården.

Bakgrund

Företagshälovården (FHV) står inför stora förändringar. I Anna Hedborgs utredning betonas att FHV måste ta ett större och bredare ansvar bl a i syfte att reducera de i internationell jämförelse höga sjuktalen. Även om dessa tankar är i sin linda är det mycket väsentligt för vårt företag och våra medarbetare att redan nu börja omställningen för det som komma skall. Vi tror den nya företagshälsovården kommer att ställa krav på bredare kompetensnivå än den vi förfogar över idag.

Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka kompetenser som kommer att krävas samt att ta reda på hur vi på bästa sätt når dit.

Målsättning

Målsättningen är att ha en personalkader som motsvarar de krav som kommer att ställas på "Framtidens FHV" (def. Anna Hedborg), inklusive primärvårdens krav. Helt enkelt en väl fungerande FHV med medarbetare som står väl rustade inför framtiden. Förprojekteringen kommer att tydliggöra de kraven.
Mätbara mål
Antal personer inblandade i projektgrupper: minst 50% av medarbetarna
Antal föreläsningstimmar: genomsnitt på 8 h per person
Fördelningen av män och kvinnor, erfaren och oerfaren i projektet: 50%

Förväntade effekter
Viktig input för att säkerställa varje medarbetares kompetens inför framtiden
Ökat engagemang och delaktighet hos medarbetarna

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inventering av lokaler, kommunikation och kompetens hos våra medarbetare. Starten på inventeringen inleds med en föreläsning om jämställdhet och diskriminering för att belysa området.

Även situationen på våra kundföretag ska inventeras för att säkerställa bemötandet av den enskilda individen.

Personer med funktionshinder ska att ha samma tillgänglighet som alla andra och vi ska se till att vi har den beredskap som krävs. Det finns idag inga medarbetare med funktionshinder.

Kommun

  • Örnsköldsvik