Logotyp på utskrifter

Sol över Solberget

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSolbergsbacken
KontaktpersonUlla Sjöström
E-postulla.joy@telia.com
Telefonnummer0660-370133
Beviljat ESF-stöd103 300 kr
Total projektbudget103 300 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Solbergsbacken ligger i Örnsköldsviks kommun i ett område med stor utflyttning.
Personalen är bra och engagerad men utbildningsnivån är låg och en rejäl kompetensutveckling är ytterst nödvändig. Kompetensen behöver stärkas så att man kan utveckla Solbergsbacken till att bli en trygg arbetsplats.

Bakgrund

Solbergets skidanläggning ligger cirka 9 mil från Örnsköldsvik. Anläggningen ligger vid Solberget som ligger 594 meter över havet och som får snö tidigt och oftast i riklig mängd vilket gör anläggningen attraktiv för såväl föreningar som bedriver längdskidåkning som föreningar med alpin verksamhet.
Dessutom har vanliga skidentusiaster börjat hitta till Solbergsbacken och lärt sig uppskatta den goda snötillgången och en backe som trots att många utnyttjar den sväljer många åkare utan att skapa långa liftköer.
Anläggningen har också stugor, möjligheter till grupplogi och lägenheter för uthyrning.
För den som önskar så finns det också en husvagnscamping med eluttag i direkt anslutning till stugbyn.
Utvecklingsmöjligheterna för anläggningen anses som mycket goda och den nya styrelsen, för den stiftelse som äger anläggningen, har stora planer för anläggningen.
Det problem som den nya styrelsen brottas med är att medarbetarna, som visserligen är mycket arbetsvilliga, saknar utbildning i hur man driver ett företag inom turism och service.
För att kunna utveckla verksamheten i den riktning man vill behöver bland annat bokningssystemet moderniseras, IT och datahanteringen utvecklas, språkkunskaperna förbättras och produktutvecklingen inom verksamheten gör också att det ständigt krävs nya kunskaper av de anställda.
Samtidigt innebär utvecklingen av verksamheten mycket för personalen för klarar man av omställningen och utvecklingen så får man i framtiden en mycket tryggare arbetsplats.

Syfte

Den personal som finns är självlärd och försöker lösa de problem som ständigt uppstår på ett så bra sätt som möjligt. Utbildningsnivån är låg men vilja och engagemang finns. Det som saknas är kännedom och kunskap om de hjälpmedel som numera finns för att på ett effektivt sätt sköta en turistanläggning med Solbergsbackens omfattning.
Det sista året har den nya styrelsen tagit in hjälp från Höga Kusten Sportcenter AB som har identifierat problem som finns och också påtalat vad som måste göras för att få en effektivare administration än den man nu har vid anläggningen.
Hjälp har man också sökt hos Verkställande byrån i Örnsköldsvik som hjälper till med och försöker förbättra marknadsföringen och stärka produktutvecklingen av Solbergsbacken.
För att utnyttja de möjligheter som alla tycker att anläggningen har behöver bokningssystemet moderniseras och personalen fortbildas så att de klarar av att använda de nya och moderna databaserade system som numera finns. I en del fall är problemen med övergången stor eftersom man vill gå från ett system med papperslappar till ett databaserat system.
Kunskaperna i IT och datahantering över huvud taget behöver utvecklas och språkkunskaperna förbättras. Det kommer ofta grupper från andra länder och speciellt tyska turister är rätt vanligt förekommande.
Genom den produktutveckling som pågår inom verksamheten ökar också ständigt kraven på nya kunskaper för de anställda.
För att få se goda exempel på hur andra verksamheter i samma bransch arbetar vill vi också göra studiebesök hos andra med likartad verksamhet för att dra nytta av deras erfarenheter.
Vi vill alltså göra en genomlysning av verksamheten och analysera och identifiera vilka brister som finns hos medarbetarna för att de ska klara av den förändring av verksamheten som måste genomföras och att efter en identifiering av bristerna arbeta fram en åtgärdsplan som skall ge dem den kompetens som behövs och i en förlängning en säker plats i första hand i vår verksamhet men också på arbetsmarknaden över huvud taget.

Målsättning

Vi vill göra en genomlysning av verksamheten och analysera och identifiera vilka brister som finns hos medarbetarna för att de ska klara av den förändring av verksamheten som måste genomföras och vi vill efter en identifiering av bristerna arbeta fram en åtgärdsplan som skall ge dem den kompetens som behövs och i en förlängning en säker plats i första hand i vår verksamhet men också på arbetsmarknaden över huvud taget.
Det vi i första hand vill uppnå är en fortbildning inom Turism och Service eftersom goda kunskaper inom detta område är det absolut viktigaste inom besöksnäringen. Inom det här området behöver alla medarbetare fortbildning så det gäller bara att hitta den fortbildning som kan ge det bästa resultatet.
Vi vill också undersöka vilka bokningssystem som finns numera för att sedan fortbilda personalen i ett effektivt, användarvänligt och helst personaleffektivt system. Vi måste komma bort från att stugor och lägenheter står tomma trots att vi enligt det sätt att bok vi haft tidigare haft allt uthyrt. Avbokningar och ombokningar måste kunna skötas effektivt.
I och med den produktutveckling som sker inom verksamheten ställs nya krav på medarbetarna och de nya kunskaper som krävs måste de anställda få möjlighet till fortbildning i och de som redan har vissa
kunskaper behöver en uppgradering.
Något som vi också har märkt ett stort behov av är kunskap i andra språk. Vi kommer att undersöka vilka möjligheter till fortbildning som finns och vilka i personalen som känner att de kan tänka sig gå en grundläggande utbildning i något av de språk som behövs.
Vi vill också göra studiebesök vid någon liknande anläggning för att se hur de löser de problem vi har och även kanske få idéer till utveckling och tips om bra fortbildningar.
I vår målsättning finns också en studieresa med längre arbetspass där vi gemensamt arbetar fram en plan för kompetensutveckling för Solbergsbackens personal.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i vårt projekt att arbeta för att hitta strukturer för hur vi skall göra vår verksamhet tillgänglig för personer med olika funktionshinder.
Vi skall ha en beredskap för att kunna hantera situationer där endera en av våra medarbetare eller någon av våra besökare har ett funktionshinder.
För att få denna beredskap och kompetens kommer vi att under förprojekteringen söka efter var vi kan få den kompetensutveckling som behövs för att vi skall kunna erbjuda tillgänglighet och också själva känna oss säkra i sådana situationer.

Deltagande aktörer

  • Höga Kusten Sportcenter AB
  • Verkställande Byrån i Örnsköld

Kommun

  • Örnsköldsvik