Logotyp på utskrifter

Småföretagarnas kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEk. för Samhällsbyggarnal
KontaktpersonLena Schmidt
E-postsamhallsbyggarna.lena@telia.com
Telefonnummer060-120310
Beviljat ESF-stöd3 358 266 kr
Total projektbudget3 358 266 kr
Projektperiod2012-02-06 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och anställda. Kompetensutvecklingen ska göra företagen mer lönsamma och konkurrenskraftiga vilket är nödvändigt för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt. Kvinnorna som äger företagen ska bli professionella affärskvinnor.

Bakgrund

Ett projekt riktad till målgruppen små företag ägda av kvinnor avslutades 2011-05-30. (2009-3070071).
Detta projekt hade samma bakgrund och huvudproblem. Detta projekt omfattar 69 företagsägare med 29 anställda.
De små företagen har en stor betydelse för sysselsättning och tillväxt i regionen. Västernorrlands län har inte som övriga Sverige tagit sig upp ur den förra ekonomiska krisen och nu finns risk för ännu en ekonomisk kris. Detta innebär stora utmaningar för företagen och inte minst för de små med knappa marginaler. Erfarenhet från det tidigare genomförda projektet visar att små företagen med låg kapitalomsättning inte prioriterar kompetensutveckling. När det är goda tider har man inte tid och när det är sämre tider har man inte råd. En del av företagen är sårbara då de är underleverantörer och mycket beroende av en eller ett fåtal kunder. När uppdragsgivarna drar ner på sin verksamhet är man inte beredd att söka nya kunder och uppdrag. Det finns bristande kunskaper i affärsutveckling, exempelvis så har man inte uppdaterat sin affärsplan sedan man startade företaget, man har ingen marknadsplan eller plan för sin och personalens kompetensutveckling. Kunskaperna i marknadsföring och IT är låga och man använder gamla programvaror. I konkurrens med mer uppdaterade företag riskerar dessa att förlora uppdrag och komma på obestånd. En omfattande webbaserad kompetensanalys har under sommaren 2011 genomförts med ett stort antal småföretag ägda av kvinnor. Efter sammanställning och återkoppling till företagen om bl. a förutsättningar för att delta i projektet så återstår 65 företag med 29 anställda. I analysen har företagen besvarat frågor om sin historia, framtidsplaner, förhållningssätt till och behov av kompetensutveckling. De har formulerat vad de behöver för att utveckla sig själva, sin personal och sina företag. Vilka planer finns för nyanställning och vad behövs för att kunna anställa ytterligare personal. Det har i analysen beskrivit sina konkreta behov av kompetensutveckling som är nödvändig för företagets utveckling. En SWOT-analys baseras på de omfattande svar företagarna lämnat i sin beskrivning av företagets kompetensbehov.
Även i denna analys har det framkommit att företagen för överlevnad och långsiktig utveckling har stora behov av kompetensutvecklingsinsatser som har direkt koppling till att driva och utveckla företag. Kompetensbehov hos ägare och personal är utbildning i affärsutveckling, marknadsföring, att sälja, kommunikation och säljhinder, presentationsteknik och IT/data. Det finns behov av utbildning i ekonomi, bokföring, kassahantering och konsten att ta betalt. Utbildning i hur att synas mer och hitta vägar till nya affärer samt att öka kunskap och medvetenhet om vad marknaden efterfrågar. Det finns också behov av kunskap om hur vår regionala struktur ser ut vad gäller företagande och företagsstöd samt internationell business. Det finns behov av språkutbildning liksom ett stort behov av utbildning i Office-paketet och i mer specifika programvaror. Det finns ett stort behov av att komma igång med att nyttja sociala medier för sin marknadsföring och för funktionellt nätverkande, av att få komma i kontakt med samverkanspartners, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Med erfarenhet och lärande från det tidigare projektet har detta projekt stora möjligheter att på ett effektivt och konkret sätt verka för att deltagarna bildar nätverk samt kommer in redan befintliga nätverk. Deltagare i tidigare från det förra kommer att tillfrågas om att vara samarbetspartners och delta i det nya nätverksbygget. Mycket energi och taktik ska läggas på att redan från första projektstart börja ett nätverksbygge. Företagen har behov av enskild utbildning och en utbildning som har stark koppling till den egna verksamheten för att snabbt kunna realisera kunskaperna i sitt företag. Utbildningarna behöver förläggas i tid och plats på sådant sätt att de spar tid och reskostnader för företagen. Stor erfarenhet och lärande om detta finns från tidigare projekt.
Utbildningar kan beroende på innehåll och upplägg samordnas till grupper på dagtid alternativt vara enskild på företagen.
Företagen har behov av enskild utbildning och en utbildning som har stark koppling till den egna verksamheten för att snabbt kunna realisera kunskaperna i sitt företag. Utbildningarna behöver förläggas i tid och plats på sådant sätt att de spar tid och reskostnader för företagen. Stor erfarenhet och lärande om detta finns från tidigare projekt.
Utbildningar kan beroende på innehåll och upplägg samordnas till grupper på dagtid alternativt vara enskild på företagen.

Målsättning

Brist på kompetens i de små företagen är ett hinder för utveckling och sysselsättning. Med låg kapitalomsättning bortprioriteras utbildning som man ser som en extra kostnad/börda. I goda tider har man inte tid och i dåliga tider så har man inte råd med utbildning. Projektet vill med utgångspunkt från de behov av kompetensutveckling som angetts i analysen underlätta för företagen att få del av utbildningsprocesser som ger både personlig utveckling och utveckling för verksamheten. Målet är ökad omsättning, sysselsättning och tillväxt. Deltagarna ska genom utbildningen bli medvetna om vikten av att ständigt uppdatera och reviderade sina affärs- och marknadsplaner samt att upprätta kompetensutvecklingsplaner för sig och för sin personal. Att delta i strategiska och lönsamma nätverk ska vara en naturlig och prioriterad del av verksamheten. Projektet vill ge deltagande företag möjlighet att gå från specialist till affärskvinna. Många företagare är specialister inom det område de är verksamma i men har inte förmågan att driva sin verksamhet på ett framgångsrikt och affärsmässigt sätt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är ett begrepp som i det tidigare projektet lades in i den ordinarie utbildningsprocessen. Erfarenhet och lärande från detta gör att i detta projekt kommer för att förstärka och vara helt försäkrade om att alla deltagare förstår innebörden av tillgänglighetsbegreppet, särskild och avgränsad tid att avsättas för utbildning i begreppet. För detta ska projektet att samråda med processstöd. För projektets tillgänglighet för deltagarna finns först och främst krav på tillgänglighet som en del i kravspecifikation vid upphandlingen där utbildare ska beskriva hur det lägger in både genus och tillgänglighet i sina kursupplägg. Hur inventerar man och möter upp mot särskilda behov hos deltagarna, exempelvis olika funktionshinder, bakgrund, kunskaper, ålder, språk, personlighet, tidsaspekter, avstånd etc. Projektet tillhandahåller lokaler som utan problem kan uppfylla krav på tillgänglighet för deltagare med särskilda behov. Det har i analysen inte framkommit att några av deltagarna har funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Projektet sammarbetar inte med andra projekt eller organisationer i andra EU-länder

Deltagande aktörer

 • Administrativ kontor
 • Advokat Catharina Tholin
 • Annelie Haglund Enskilda firma
 • Arken Zoo
 • Bacteria Shield Sweden
 • Belleseye
 • Bergatrollets Egenvård
 • Coacheriet
 • Cortex
 • Credo Teknik AB
 • Delta grönt
 • Designservice
 • Effi Form
 • Elaine Ledin
 • Enskild firma Anna Karin
 • Eva Björk
 • Excellence Tandvård S-vall AB
 • Exitus
 • Farm Lönepartner
 • Firma Elisabeth André
 • Friskhuset Mitt AB
 • Front Garden CS AB
 • Full i liv
 • Galleri Gustav
 • Grön Form
 • HallimaC
 • Heliva
 • Hälsans Alternativ i Sundsvall
 • Hälsoporten
 • Höldpunkten
 • Ilmatar
 • IMQ Arbetsmiljö
 • Ingalill Nyberg MiljökonsultAB
 • JB Utveckling
 • kapica
 • KIM Human Organisation AB
 • Kroppåzånt
 • KY Hälsovägledning
 • LEvaBra Eva Brattfeldt
 • Lindberga Gård
 • Lomtjärn Retreat & Konferens
 • Lövbacken AB
 • Margaretaa fot & Hudvård
 • Medieladan
 • Mustella coaching
 • Optikercentrum
 • Pictus
 • Pijazz
 • Progresspartner
 • Psyk.mottagn.MazzaMikaelssonAB
 • Romuld Design
 • Salong Alexandra
 • Scandinavian Muffin Company AB
 • Skatans cafe & krog
 • Sofia sahlin Mentha produktion
 • Spikklubban
 • Stadsparaden
 • Stiernform
 • Teamwork Production
 • Tekn.skribent Petra Lindblom
 • Trim Träna I Matfors
 • WebbMera
 • Videoguiden
 • Z-Consulting
 • ZEZT

Kommun

 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge