Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Securitas Systems Sverige AB, Regionala Samlingsprojekt, Europeiska Socialfonden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSecuritas Systems Sverige AB
KontaktpersonEva Ekvall
E-posteva.ekvall@securitassystems.se
Telefonnummer010-458 77 53
Beviljat ESF-stöd90 890 kr
Total projektbudget90 890 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Då det råder brist på personer med kompetens/utbildning inom yrket så kommer vi att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av nyutbildade kvinnor och män inom yrket.

Bakgrund

Sedan grundandet 1949 fram till idag har Securitas Systems Sverige AB vuxit till Sveriges ledande säkerhetsföretag inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamhet och lönsamhetskrav.

Securitas Systems Sverige – med säkerhetsteknik, som utnyttjar modern IT miljö, skapar vi trygghet för företag och offentliga verksamheter.
Samhällets utveckling genererar välstånd men samtidigt ökar sårbarheten i processer och funktioner. Just - in - time, effektivisering, storskalighet och globalisering gör att säkerhet blir en allt viktigare process i verksamheten.
”Säkerhet är en ledningsfråga i alla verksamheter”.

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Då det råder brist på personer med kompetens/utbildning inom säkerhetsteknik så kommer vi att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av nyutbildade kvinnor och män inom yrket.

Syfte

Att företagens anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser som skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster, produkter och tekniker till våra kunder.

Målsättning

Att företaget/företagen och dess anställda ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant för nyutbildade att söka anställning hos vid eventuella nyrekryteringar. Vi vill öka andelen kvinnliga kvinnliga yrkeskunniga och chefer till branschen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att göra en SWOT-analys över våra förutsättningar och problem inom verksamheten för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Securitas Systems Sverige AB
 • Securitas Systems Sverige AB
 • Securitas Systems Sverige AB

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund