Logotyp på utskrifter

Redo för jobb?

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamhall Ao Ljungan
KontaktpersonCatrine Rehnström
E-postcatrine.rehnstrom@samhall.se
Telefonnummer0611-83303
Beviljat ESF-stöd187 410 kr
Total projektbudget263 218 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2010-05-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudien ska leda fram till att kriterier och en arbetsordning skapas för att göra bedömningar av funktionshindrade ungdomars arbetsförmåga för att därigenom bättre kunna fånga upp den individuella arbetsförmågan och minska antalet beslut om aktivitetsersättning.

Bakgrund

Gruppen funktionshindrade ungdomar som söker aktivitetsersättning genom Fk och beviljas detta har ökat från ca 2000 till 6000, en ökning som inte bör accepteras.Ökningen kan komma att fortsätta då antalet ungdomar som tillhör målgruppen blir allt fler. För att bryta trenden, att fler unga hamnar i utanförskap, har Försäkringskassan behov av ett verktyg och ett strukturerat arbetssätt som bättre kan fånga upp unga människornas arbetsförmåga då de går från skola till arbetsliv. Kraven på Försäkringskassan har ökat och Fk efterfrågar ett mer rättsäkert verktyg för säkrare bedömningar.De ingående parternas samverkan skapar nya förutsättningar för ett förbättrat underlag för Fk:s ställningstagande då den ger möjlighet till att kombinera teori, diagnos och betyg, och praktik i form av arbetsträning ute på olika arbetsplatser.

Syfte

Syftet med projektet är att genom utveckling och framtagande av ett bedömningsverktyg fånga upp unga funktionshindrades olika förutsättningar för arbete och minska gruppen som hänvisas till kommunens dagliga verksamhet inom omsorgen.Projektets samverkansform ska underlätta för unga funktionshindrade som lämnar gymnasieskolan och söker aktivitetsersättnign genom Fk att vara redo för jobb. Projektet ska även bidra till att ge Försäkringskassan bättre underlag vid bedömning av arbetsförmåga hos målgruppen . Genom att i process med berörda arbeta fram ett rättsäkert verktyg för bedömningen till aktivitetsersättning.Detta för att bättre fånga upp, på individuell nivå arbetsförmåga och därmed minska tillströmningen till den dagliga verksamheten inom omsorgen, som innebär att målgruppen står utanför arbetsmarknaden. I projektet ingående parter som Fk, Af, Sundsvalls kommuns gymnasieskola och dagligaverksamhet inom särskilda omsorgen och Samhall medverkar till att målgruppens förutsättningar ökar och utbudet av arbetsträningsplatser blir mer diffrentierad och ger större individuella möjligheter till bedömning av arbetsförmågan. Till kommunens sysselsättnings arenor kommer förrutom Samhalls egna arbetsplatser även näringslivets utbud av arbetsuppgifter, där Samhall har ett samarbetesavtal, att vara tillgängligt för målgruppen och det framprocessade verktyget. Målsättningen är att även den unga funktionshindrade själva, när verktyget är framtaget, ska kunna ges möjlighet att ge synpunkter på arbetsformen och verktyget. I förstudien kommer ICF:s klassificieringssystem att användas.

Målsättning

Då förstudien avslutats ska det finns förslag på en kriterialista och en organisation som i samverkan ska kunna börja användas i en genomförande fas, för att bättre ta tillvara ungdomarnas arbetsförmåga och därmed minska antalet beslut om aktivitetesersättningar. Statistik från FK visar att av målgruppens 18 st unga med funktionshinder som 2008 lämnade gynmasieskolan i Sundsvall var det endast 2 st som gick till en anställning med lönebidrag genom AF.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla medverkande parter arbetar ständigt med tillgänglighetsperspektivet. Vi har erfarenhet av att arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar och har därmed genomfört olika åtgärder för att skapa tillgänglighet.I hela vår arbetsmetodik är tillgänglighet inbyggt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall
  • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall
  • Sundsvalls kommun

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall
  • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall
  • Sundsvalls kommun

Kommun

  • Sundsvall