Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling inom SLAO

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSLAO - Svenska Liftanläggningars organisation
KontaktpersonLennart Stålberg
E-postlennart.stalberg@telia.com
Telefonnummer0705-69 33 82
Beviljat ESF-stöd966 900 kr
Total projektbudget966 900 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

SLAO, Svenska Liftanläggningars Organisation, genomför en förprojektering för 16 företag med ca 300 anställda. Projektet skall lägga fast verksamhet och utbildningsplaner för samtliga deltagande företag. Samtliga deltagare i andra fasen skall gå vidare till ett genomförande.

Bakgrund

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) är en intresseorganisation för svenska liftanläggningar med flertalet vintersportanläggningar som medlemmar i föreningen.
Besöksnäringen är i stark expansion där dock flera års oavbruten tillväxt i branschen förra säsongen bröts med den gröna vintern fram till nyår. Detta gav en svacka i omsättning och underskott för flera företag. Årets säsong har gått betydligt bättre.
Företagen arbetar under stark konkurrens vilket driver på strukturförändringar och förnyelse av aktivitetsutbud och verksamhet. Särskilt de renodlade skidanläggningarna är starkt säsongsberoende. En del av verksamhetsförnyelsen innebär att man försöker minska detta beroende med ökade inslag av konferenser och aktiviteter under lågsäsong.
Branschen har en låg medelålder bland personalen. Flertalet företag har en liten del av personalen åtetruntanställd och en hög andel säsongsanställda. Bland de senare är det bara en mindre del som återkommer år efter år. Den stora rörligheten skapar svårigheter att bygga upp ett engagemang för det egna företaget samtidigt som att den också gör att man ständigt får in personer som har med sig erfarenheter och goda exempel från andra anläggningar.
Förprojekteringen kommer att genomföras på liknande sätt som Steg 1 i tidigare Växtkraft Mål 3. En skillnad och utvidgning är att analysen nu också inkluderar en genomarbetad jämställdhetsanalys samt företagsvisa genomgångar av hur man arbetar med olika typer av funktionshinder. Analyspaketet skall resultera dels i gängse företagsvisa SWOT-analyser men också jämställdhets-SWOTar. Materialet summeras till verksamhetsplaner som integreras med utbildningsplaner för alla medarbetare. Genom detta arbete får företagen möjlighet att ta vara på den kreativitet och förnyelsevilja som präglar hela branschen.

Syfte

Projektet syftar till att genom en samlad verksamhets-, jämställdhets- och kompetensanalys lägga fast de deltagande företagens position på marknaden, företagens jämställdhetsprofil samt medarbetarnas kompetensprofil. Med utgångspunkt från hur man vill förändra företaget lämnar deltagarna förslag på förändringar för att förbättra jämställdheten samt önskemål om skilda utbildningar för att stärka sin kompetens. Därefter ställs önskemålen i samråd med företagets ledning samman till en samlad utbildningsplan. Ett viktigt syfte är att stärka deltagarna i sina roller så att företaget får ökad jämställdhet och att medarbetarna blir användbara för bredare arbetsuppgifter, inte minst för ökade inslag av åretruntverksamhet i företagen.
Utbildningsplanen används för ansökan om genomförande av de utbildningar de omfattar i projektets andra fas.

Målsättning

Samtliga deltagande företag och organisationer genomför analyserna och tar fram jämställdhetsanalyser och utbildningsplaner som möter deltagarnas behov. Som effekt får företaget en strategisk verksamhetsplan och ett samlat styrdokument som preciserar de kompetensförstärkningar som medarbetarna skall få del av.
Samtliga deltagande företag skall också i en andra fas genomföra de utbildningsplaner man tar fram i detta steg.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genomförandet kommer att ske i lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Vidare kommer särskilda inslag i analysen att riktas mot förändringar som kan krävas i resp. företag för att öka tillgängligheten för funktionshindrade såväl bland gäster som medarbetare. Som stöd för dessa aktiviteter avser vi använda ett av våra medlemsföretag - Totalskidskolan i Åre - som specifikt arbetar med olika stödinsatser för funktionshindrade.

Deltagande aktörer

 • Aktivut HB
 • Ammarnäs Fjäll AB
 • Fa Nya Tag
 • Fredrik Söderkvist
 • Hamrafjället lift AB
 • Isberg Åre
 • Lofsdalens Fjällanläggningar AB
 • Nordgren och Skog HB
 • Nätradalens Besökscentrum AB
 • SLAO - Svenska Liftanläggningars organisation
 • Stefan Mårtensson
 • Totalskidskolan
 • Urax
 • Vertikalt Högfjällssport

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund