Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

JAKT på kunskap M.Norrland Förstudie

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareJAKTIA AB
KontaktpersonLars Martinsson
E-postlars.martinsson@jaktia.se
Telefonnummer031-785 19 47
Beviljat ESF-stöd249 277 kr
Total projektbudget249 277 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-03-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Problemet som dessa butiker står inför är att de har en mycket liten marknad att bearbeta och ett litet, nischat utbud i sina butiker inom området jakt och finske. Den traditionella jägaren har försvunnit och den traditionella försäljningen av vapen via järnhandlaren på orten har upphört.

Bakgrund

PROBLEMBILD
Projektet avser at omfatta butiker inom regionen som tillhör den frivilliga fackhandelskedjan JAKTIA.
Butikerna tillhandahåller jakt och fiskeutrustning.

Denna bransch är uppväxt utifrån ett intresse för jakt och fiske och ägare och företagsledare är ofta komna utifrån sitt stora intresse för jakt och fiske.

Många av butikerna är belägna utanför storstadsregioner och lever med små kundunderlag och svår övrig marknadsföring utifrån ett omvärldsperspektiv. Detta innebär att butikerna måste klara av att öka bredden geografiskt på sitt kundunderlag för att överleva.

Vi vet redan idag att ingen av företagsledarna-butiksägarna och deras anställda har arbetat med utvecklings-utbildningsfrågor i sina organisationer.

Tidsenlig kunskap finns inte och företagen besitter inte kompetens nog för att genomföra en omställning i branschen som idag är nödvändig. Detta innebär att denna bransch och yrkesgrupp är i stort behov av en förstudie som kommer att leda till hållbara företag över tiden och framför allt motverka att sysselsättningen minskar i regionen.

Ovan nämnda problem skall projektet finna lösningar för.

Projektet avser också att prioritera områderna strategisk påverkan, lärande miljöer och samverkan.
Förstudien skall beakta följande områden:
1 - Ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas.
2 - Hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

Syfte

SYFTE:
Syftet med projektet är att ge företagare och anställda en möjlighet att genomföra en förstudie i sina företag och att ge sig själva möjligheten att stå bättre rustade inför förändringar i vår bransch som är en bransch i omställning.

Genom förstudien skall projektet stimulera företagande, entreprenörskap och modern kundhantering. Denna förstudie kommer att leda till att företagare och anställda ser nödvändiga förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation.

Syftet är också att ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas på arbetsplatsen.

Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL:
1. Samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall genomföra och delta i förstudien. - Mål, 100% deltagande.
2. Samtliga deltagare skall få ökad kunskap om hur diskriminering kan motverkas och lika behandling främjas. Mål, 100% deltagande.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
1. Att samtliga deltagare upplever att förstudien resulterat i att de kan se möjligheter inom branschen.
2. Att samtliga deltagare upplever efter avslutat projekt att arbetsplatsen fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas.
3. Att samtliga arbetsställen upplever efter avslutat projekt att de står bättre rustade för att förhindra långtidssjukrivningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

TILLGÄNGLIGHET:
Projektet skall studera ämnet funktionshinder som ett fokusområde.

Projektet skall beakta fysisk tillgänglighet vid genomförandet dvs möten skall genomföras i lokaler som är anpassade för alla.

Att skapa en tillgänglig verksamhet kräver kunskap om förhållningssätt, hur man rent praktiskt gör arbetsplatsen fysisk tillgänglig och om hur den kommunikativa tillgängligheten bör utformas för att ge effekt. De ökade kunskaper i ämnet tillgänglighet under projekttiden ökar förändringsbenägenheten med kunskap till praktisk handling i företagen.

Arbetsplatserna kan under projekttiden och efter dess avslut praktiskt hantera hur tillgänglighet kan iscensättas och och vilka nödvändiga förbättringar som måste genomföras.

Deltagande aktörer

  • AB Jan Bäcklunds Järn
  • Jakt&Fiskebutiken i Birsta AB
  • Jaktboden
  • Landbys Jakt&Fiskeservice AB
  • Östersunds Sporttjänst AB

Kommun

  • Sundsvall
  • Ånge
  • Östersund