Logotyp på utskrifter

Individuell kompetenshöjning NMV

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNorrlands Miljövård AB
KontaktpersonBosse Tådén
E-postbosse.taden@nmv.se
Telefonnummer0612-717070
Beviljat ESF-stöd192 848 kr
Total projektbudget192 848 kr
Projektperiod2010-05-17 till 2010-09-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi vill också med denna åtgärd förhindra varsel och långtidssjukskrivningar.

Bakgrund

Våra anställda är vår viktigaste resurs.
I tider av neddragningar riskerar våra anställda att hamna i utanförskap vid ev. permitteringar och andra typer av neddragningar.
Våra anställda har i genomsnitt en låg utbildning och riskerar därmed att tappa fotfästet på arbetsmarknaden om inte resurser tillförs för att förhindra detta.
Fysiskt ansträngande arbetsmoment skapar förslitningar med långtidssjukskrivningar och personalomsättning som följd.
Psykologisk stress skapas av permitteringar inom familjer hos våra anställda samt oro för det egna arbetet och medvetenheten av det egna utsatta läget på arbetsmarknaden.
Kombinationen av ovanstående problematiker skapar en personalsituation som för individen är förödande och på sikt väldigt skadlig för den enskilde och kollektivet.
Vi är vädigt kvinnodominerade vilket vi på sikt vill söka påverka till en jämnare fördelning.

Syfte

Vår avsikt med förstudien är att kartlägga varje individs behov av kompetensutveckling för att stärka sin position på arbetsmarknaden och genom detta skapa trygghet, dels i sin nuvarande anställning samt ge möjligheter till helt nya kunskaper som allmänt stärka varje individs anställbarhet på arbetsmarknaden.
Vi vill också aktivt medverka till förebyggande av sjukskrivningar då våra medarbetare har ett fysiskt tungt arbete genom att kartlägga varje individs behov av ev. hjälpmedel, hitta metoder för att förebygga förslitningar m.m.
Vi vill stärka individen och kollektivet med en satsning som dels ska stärka deras egenkänsla, förståelse och positiv känsla av att det satsas på denna grupp, kollektivt som individuellt.
Vi vill också söka metoder att få fler manliga sökanden till vår yrkesgrupp.

Målsättning

Total kompetensinventering av alla.
Större trygghet - mindre oro för framtiden.
Större kunskapsbredd och djup hos personalen.
Handlingsplaner för alla.
Lägre sjukfrånvaro - förkortade sjukskrivningsperioder.
Lägre personalomsättning.
Vi kommer att inför NMI - Nöjd Medarbeter Index.
Fler manliga sökanden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personder med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Deltagande aktörer

 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG

Kommun

 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Sundsvall
 • Örnsköldsvik
 • Östersund