Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Helvetesgapet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMålarmästarna
KontaktpersonGun Nylund
E-postgun.nylund@maleri.se
Telefonnummer0770-93 90 33
Beviljat ESF-stöd404 200 kr
Total projektbudget404 200 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet "Helvetesgapet" tar sikte på tre för måleriföretagen i regionen helt avgörande frågor för framtiden:
1. Generationsväxling (ca 50 % av måleriföretagarna kommer att gå i pension inom en 10-årsperiod).
2. Utjämna kulturskillnader mellan generationerna för att skapa mer attraktiva arbetsplatser när det gäller arbetets innehåll och medarbetarnas delaktighet, vilket också kommer att underlätta framtida nyrekrytering.
3. Utjämna säsongsvariationer i branschen för att minska/eliminera säsongsvisa uppsägningar. Det i sig är också viktigt för att öka arbetsplatsernas attraktivitet i framtiden.

Förprojekteringen ska leda till en dokumenterad handlingsplan för kompetensutveckling mm, som gör att måleriföretagen får bättre möjligheter att hantera dessa viktiga frågor för framtiden.

Projektet genomförs med deltagande från ett representativt urval av företag (ca 10 företag/70 personer). Resultat kommer att spridas till alla måleriföretag i regionen (55 företag med 473 anställda). Samtliga företag kommer också att ges tillfälle att i genomförandefasen delta i de olika aktiviteter som tas upp i handlingsplanen.

Målaremästarna, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretagen i Sverige, är samordnare/ägare av projektet. 915 företag med 9 910 anställda är medlemmar i Målaremästarna, 55 av dessa företag med 473 anställda finns i regionen.

Bakgrund

Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretagen i Sverige. Totalt är 915 företag med sammantaget 9 910 anställda medlemmar i organisationen. 55 av dessa företag med 473 anställda finns i region Mellersta Norrland.
Detta projekt tar sikte på tre grundläggande problemområden för måleriföretagen i regionen:
1. Generationsväxling.
2. Utjämna kulturskillnader mellan generationerna för att skapa mer attraktiva arbetsplatser och underlätta nyrekrytering.
3. Kompetenshöjning som bidrar till att utjämna säsongsvariationer i branschen.

1: Ca 50 % av företagarna inom Målaremästarna är i åldern 55 + och kommer att pensioneras inom en 10-årsperiod. Betydande avgångar kommer också att ske i andra nyckelbefattningar. Projektet ska utveckla nya och bättre möjligheter för hur denna generationsväxling ska kunna genomföras.
2: Den finns en betydande kulturskillnad mellan den äldre generationen (ofta företagarna själva) och nya, yngre medarbetare när det gäller inställningen till arbetets innehåll, delaktighet mm för medarbetarna. Det i sin tur äventyrar framtida nyrekrytering och har också med den kommande generationsväxlingen att göra. Projektet ska visa på vilka åtgärder som bör genomföras i form av kompetensutveckling för att skapa mer attraktiva arbetsplatser inom måleriföretagen.
3: Säsongsvariationer är ett problem inom måleriföretagen. Överbeläggning under sommarhalvåret och för lite jobb under några vintermånader. Det påverkar också arbetsvillkor för personalen, och i många fall måste säsongsvisa uppsägningar göras. Det i sin tur gör också måleriyrket mindre attraktivt för många. Projektet ska visa på vilket behov av kompetensutveckling som finns för att bättre kunna utjämna säsongsvariationerna.

Dessa tre frågor är grundläggande för alla måleriföretag i regionen, och en lösning på detta är avgörande för företagens framtida fortlevnad. Därav projektnamnet "Helevetesgapet".

Syfte

Som framgår ovan i avsnittet Behov/Problem, avhandlar projektet tre grundläggande problemområden för måleriföretagen. Syftet med projektet är att:
- Belysa och analysera de faktorer som är viktiga för dessa problemområden.
- Med utgångspunkt från analysen, utarbeta en handlingsplan när det gäller kompetensutveckling mm för att utveckla företagens möjligheter att bättre hantera dessa problemområden.

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i:
- En dokumenterad handlingsplan för kompetensutveckling mm när det gäller tre för måleriföretagen grundläggande problemområden:
* Generationsväxling.
* Utjämning av kulturskillnader mellan generationer för att skapa mer attraktiva arbetsplatser och underlätta nyrekrytering.
* Utjämning av säsongsvariationer i branschen.
- Handlingsplanen ska spridas till alla måleriföretag i regionen som är medlemmar i Målaremästarna (55 st). Samtliga dessa företag ska också ges tillfälle att i genomförandefasen delta i de olika aktiviteter som redovisas i handlingsplanen.

I handlingsplanen kommer, utifrån den analys som görs, att uttryckas mätbara mål för vad som ska uppnås med de olika aktiviteterna.

Effekter: Måleriföretagen kommer att ha bättre möjligheter att hantera de grundläggande problemområden som anges.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att arbeta i ett måleriföretag är svårt för personer med fysiska funktionshinder. Däremot finns möjligheter för personer med psykiska funktionshinder. I företagen finns uppgifter som servicearbetare och grundarbeten, som i vissa delar skulle kunna utföras av sådana personer. Det torde finnas möjlighet att bereda plats för fler, och vi ska i förprojekteringen göra en särskild analys/SWOT av detta och redovisa ett åtgärdsprogram över vad som kan göras för att bereda fler med psykiska funktionshinder plats i måleriföretagen.

Deltagande aktörer

 • Målerikompaniet
 • Renmarks Måleri
 • Sjölanders Måleri

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund