Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Genomförande Kompetensförsörjning 2011-5070001

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFärgmagasinet i Ö-vik AB
KontaktpersonMagnus Westman
E-postmagnus@fargmagasinet.se
Telefonnummer0660-77664
Beviljat ESF-stöd412 350 kr
Total projektbudget412 350 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Färgmagasinet i Ö-vik AB har en verksamhet som innehåller både måleriverksamhet och butiksförsäljning av färg och tapeter. Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom måleri oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller representant för ett byggbolag. Genom detta projekt vill man genom fortbildning ta bort några flaskhalsar inom företaget där bemanningen består av en enda person. Efter detta projekt är bemanningen på dessa poster mer än fördubblad. Man kommer genom fortbildning också kunna ge helhetslösningar inom inredning och färgsättning och även börja med Internethandel med måleriprodukter. Inom måleriet kommer man efter spetsutbildningar kunna erbjuda avancerade tjänster inom golv- och takmålning. Genom effektivare kalkylering skall vi också kunna räkna fram fler offerter och lämna och ta hem flera anbud.

Bakgrund

Färgmagasinet i Ö-vik AB är ett litet företag i en mycket konkurrensutsatt bransch. Det har därför känts väldigt motiverande för personalen att, genom den förprojektering vi gjort under 2010, arbeta fram en handlingsplan för att få en ännu tryggare arbetsplats.
Inom måleriet har personalen goda grundkunskaper och detsamma gäller för butikspersonalen inom deras område, men för att uppfylla de intentioner om utveckling som vi kommit fram till under förprojekteringen krävs en omfattande fortbildning inom vissa områden. Vi har i stor utsträckning tittat på möjligheterna i den SWOT-analys vi gjort och med utgångspunkt från den ser vi goda utsikter för att stärka företaget och skapa en tryggare arbetsplats. Det problem som finns är dock att för att förverkliga de utvecklingsmöjligheter som skissats krävs en avsevärd kompetenshöjning inom vissa områden men kan vi genomföra dessa fortbildningar och på så sätt skapa den spetskompetens som vi eftersträvar inom vissa områden skall vi bli ett effektivare företag som kan erbjuda flera tjänster till våra kunder och samtidigt skapa en tryggare anställning för personalen.
Marknadsföringen behöver utvecklas och halva personalstyrkan behöver fortbildning inom detta område. Informationstekniken ger stora möjligheter inom detta område. Vi behöver utveckla vår hemsida och eftersom vi planerar för internetförsäljning krävs en stor kompetensökning inom detta område. Inom administrationen är det speciellt informationstekniken som kräver en stor kompetenshöjning. Det finns ett visst kunnande internt men som helhet är bristerna stora och en kompetensökning ses som både önskvärd och nödvändig för att företaget skall utvecklas.
När det gäller arbetsledning och arbetsorganisation krävs det också en rejäl kompetenshöjning för samtliga. Vi vill ha ett delegerat ledarskap som skall medföra att flera, helst alla, även i fortsättningen skall delta i identifiering av utvecklingsbehov som sedan leder till genomförda kompetensutvecklingar.
Inom försäljning har vi också konstaterat att företaget är väldigt sårbart eftersom t.ex. kalkylering i stort sett ligger på en person. Inom detta område vill vi få en rejäl kompetenshöjning när det gäller kalkylering och försäljning av måleritjänster. När det gäller industriförsäljning är det däremot bara halva personalstyrkan som behöver fortbildning.
När det gäller butiken är det också ungefär halva personalstyrkan som behöver fortbildning inom områdena kundkontakter, beställningar, inköp och försäljning i butik medan det däremot bara är ett fåtal personer som behöver fortbildning när det gäller butiksstyling. När det gäller produktkännedom behöver däremot alla en uppfräschning. Företaget har en uttalad ambition att sälja helhetslösningar och här vill man uppnå spetskompetens så hela personalen förutom måleriet anser att en kompetenshöjning inom samtliga områden är mycket önskvärd. Genom att fortbilda personal inom färgsättning och inredning till spetskompetens kan vi sedan genom internutbildning skapa den spetskompetens inom helhetslösningar som skall ge en konkurrenskraftigare och tryggare arbetsplats.
Inom måleri har alla grundkunskaperna men man ser en möjlighet att skapa sig en nisch inom områdena golv- och takmålning. Genom att bli bäst inom detta område, där man redan ligger bra till, räknar man med att bli mycket konkurrenskraftiga och ta hem jobb med god lönsamhet. Det skulle också ,inom området tillverkning av inredningsdetaljer, vara bra med fortbildning av de två anställda som sköter detta så i framtiden vill vi gärna att de skall få en lämplig kompetenshöjning.
Inom området ekonomi är också företaget i dag alltför sårbart genom att mycket ligger på en person. Det är därför önskvärt att man åtminstone dubblerar bemanningen på denna post så det som önskas är både en kompetenshöjning och en breddning av kompetensen inom ekonomiområdet. Vi försöker i första hand att genomföra detta genom internutbildning.

Målsättning

Vi vill ha ett delegerat ledarskap som skall medföra att alla i fortsättningen skall delta i identifieringen av utvecklingsbehov som sedan skall leda till genomförda kompetensutvecklingar.
Vi skall verka för att vi får en strategi så att vi får ett inbyggt tänkande som ger utveckling. Vi skall skapa en miljö där de anställdas ambition och vilja att utvecklas vidare skall bemötas positivt och medverkar till en utveckling som ger de anställda en starkare konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Vi skall ha en arbetsplats där jämställdhet råder och där personalen är införstådd med jämställdhetens fyra mål och arbetar efter den.
Detsamma gäller för tillgänglighet där vi alla skall vara uppmärksamma på möjligheter till förbättringar där sådana finns.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder

Vi har under flera träffar diskuterat vilka olika funktionshinder vi redan har mött och också funderat på vilka vi kan möta i framtiden. De olika funktionshinder vi räknar med att möta är:

• Rörelsehinder
• Blindhet
• Hörselskador
• Psykiska handikapp
• Personer med nedsatt inlärningsförmåga

Hur skall vi då möta dem?

Butiken
Vi har parkering direkt utanför det byggvaruhus där vår anläggning ligger. Vi har också en bred uppfartsväg med anpassad lutning som skall ge rörelsehindrade möjlighet att ta sig in i vår anläggning med sina hjälpmedel eller med hjälp av ledsagare. Det finns också möjlighet för rörelsehindrade att komma fram, både med rullstolar och andra hjälpmedel, till vår butik eftersom vi dessutom har en stor och bred dörröppning utan tröskel in till själva butiken. Det som däremot inte ännu är riktigt genomtänkt och handikappanpassat är själva butiken. Vi tycker att tillgängligheten är relativt god men det finns säkert möjlighet att förbättra vissa saker.

Måleriet
Vi har redan i vår verksamhet en lärling/elev med hörselnedsättning och det har fungerat mycket bra. Vi har också i vår verksamhet flera personer med utländsk bakgrund, vilket inte är något handikapp, men ändå visar att vi inom vårt företag är öppna för icke traditionella lösningar.

Åtgärder för förbättringar
Vi måste ta kontakt med handikappföreningar och höra vilka önskemål de har och sedan se efter vilka möjligheter vi har att tillmötesgå dessa.

Övrigt
Vi måste kontakta olika handikappförbund och höra efter om de kan besöka oss och titta på vår verksamhet och sedan ge förslag på vilka möjligheter de önskar att vi skall tillhandahålla och som de tror att vi kan ge. Dessutom kan de kanske göra en kostnadsberäkning som det annars är svårt för oss att göra eftersom vi inte känner till kostnaden för den specialutrustning som ofta krävs.

Transnationellt samarbete

Projektet är inte transnationellt.

Kommun

  • Örnsköldsvik