Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Gemensamma Ragunda

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHansåkerskolan
KontaktpersonTommy Lundkvist
E-posttommy.lundkvist@zonline.se
Telefonnummer0695-76 10 02
Beviljat ESF-stöd1 739 020 kr
Total projektbudget1 739 020 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Detta projekt syftar till att de resterande medarbetarna inom Ragunda kommuns skola och barnomsorg ska få samma kompetenser kring konstruktiv medarbetarskap som deras kollegor på Hansåkerskolan, som genomdrivit motsvarande projekt. Från det tidigare projektet har enbart de mest verksammast momenten tagits med, vilket bland annat innebär att all form av resa och logi för de deltagande tagits bort. Totalt hamnar därför detta projekt på en kostnad av knappt hälften per deltagande person i jämförelse med det tidigare, men förhoppningen är att uppnå i stort sett samma resultat Genom att utbilda de anställda att hantera sitt eget, men framförallt andras, motiverande värdesystem avser projektet att skapa en konstruktivare arbetsplatser som når större måluppfyllelse med mer välmående medarbetare. För att säkerställa projektets övergång till ordinarie verksamhet kommer ledningen för samtliga verksamheter få ytterligare redskap för att stötta medarbetarna i detta.

Bakgrund

Projektidén bygger på ett tidigare esf-projekt, ”konstruktivt medarbetarskap”, som Hansåkerskolan i Ragunda kommun bedrev tillsammans med friskolan Prolympia.
Att jobba med utbildning ställer höga formella krav på ämneskompetens. Fackmannakraven och förväntningarna tenderar hela tiden öka, vilket gör att tid och prioriteringar till att utveckla förmågan att vara ”konstruktiva tillsammans” minskas. En arbetsplats kommer aldrig att bli välmående och utvecklande om personalen enbart ska värna om sin egen fackmannakompetens, speciellt när det finns många olika fackmannakompetenser inom yrket. Det som istället krävs för en bred förståelse för andras motiverande värdesystem och förmåga att kunna ta folk. För att lyckats med detta krävs att ledningen är mycket drivande och övertygad om att vi når långsiktigt bättre resultat om vi törs göra omprioriteringar från den direkta kärnverksamheten till bredare och allmängiltigare utbildningsinsatser.

Målsättning

Ragunda kommun figurerar som regel i den nedre fjärdedelen av så gott som samtliga nationella undersökningar (betyg, trivsel, skolkommun, barnomsorgskommun, frisktal mm) Den övergripande målsättningen blir därför att ta Ragunda skola och barnomsorg upp på den övre halvan av alla nationella mätningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skola och barnomsorg har som en del i sitt uppdrag att se till att allt blir tillgängligt förbarn och elever med funktionsnedsättningar. Trots det kan det vara en bristvara att se, eller acceptera, framförallt osynliga funktionsnedsättningar hos vuxna. Detta kan projektet öka medvetenheten för.

Transnationellt samarbete

Innehåller inget samarbete med projekt eller organisationer i andra EU-länder

Kommun

  • Ragunda