Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Västsverige

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt ALL-IN syftar till att utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för integration och bidra till större delaktighet på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Situationen i Europa med ökade flyktingströmmar och oro har nått även Sverige. Regeringen har i september 2015 klargjort sina planer på att nyanlända...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet vänder sig till målgruppen personer med autismspektrumtillstånd och deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) är projektägare för College Väst som är ett övergripande paraplyprojekt. College Väst rymmer tre delprojekt,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige.

  Detta vill man göra genom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sammanfattning
  ”Den visa organisationen” är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och hälsa inom äldreomsorgen, på...

  »