Logotyp på utskrifter

Västsverige

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Situationen i Europa med ökade flyktingströmmar och oro har nått även Sverige. Regeringen har i september 2015 klargjort sina planer på att nyanlända...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet vänder sig till målgruppen personer med autismspektrumtillstånd och deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) är projektägare för College Väst som är ett övergripande paraplyprojekt. College Väst rymmer tre delprojekt,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige.

  Detta vill man göra genom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sammanfattning
  ”Den visa organisationen” är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och hälsa inom äldreomsorgen, på...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland kompetensutveckling inom digitalisering och därigenom skapa...

  »