Logotyp på utskrifter

Sydsverige

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser kopplade till det nya agila arbetssättet som Ängelholms kommun tillämpar, stärka...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  ESF BKV - Blekinge Kompetens Validering. Målet är, att åstadkomma en regional lösning för valideringsprocessen framtagen och testad på gruppen...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i stora delar av Europa. I Blekinge är ungdomsarbetslösheten särskilt stor. I november 2014 uppgick...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet vänder sig till små företag med verksamhet på Blekinges landsbygd. De deltagande personerna ska höja sin yrkeskompetens och självkänsla med...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  För sammanfattning hänvisas till den kompletta ansökan i pdf-format. Utifrån analysen har FC Rosengård formulerat nedan beskrivna syften och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Det övergripande syftet med projektet är att stärka integrationen i Skåne av nyanlända barn och unga, främst barn och unga som kommit utan sina...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Skåne har under den senaste tioårsperioden uppvisat en svagare ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling än riket i helhet, och klart lägre än...

  »