Logotyp på utskrifter

Stockholm

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  BASUN projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år och sker i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men utvecklingen mot sammanhållen journalföring, nationella kvalitetsregister och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ”En byggbransch för alla” avser att ge fler vill ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektets bärande tanke är att organisera gemensamma samverkansarenor i form av etableringscentrum för de myndigheter och andra aktörer som möter...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Etableringslyftets vision är att på ett effektivt och samordnat sätt ta tillvara på de nyanländas reella kompetens och att aktivt bidra till att de...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målgruppen för projektet är nyanlända unga i åldern 15-24 år. Målet för projektet är att dessa personer i högre utsträckning än idag ska gå vidare...