Logotyp på utskrifter

Stockholm

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektidén är att skapa betydligt bättre samverkan mellan skola och arbetsliv genom utveckling av metoder för samordning, lärande på arbetsplatsen,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  BASUN projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år och sker i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att skapa förutsättningar för lärare (och skolledare) att utveckla sin digitala kompetens samt utforska och nyttja den...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Botkyrka BAS
  Flera långtidsarbetslösa och nyanlända i Botkyrka kommun blir självförsörjande genom arbete eller studier. Detta uppnås genom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet "Digit or die" är att kompetensutveckla chefer och medarbetare inom Stockholm stads kulturförvaltning i digital kompetens. Snabb...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets syfte är att ge chefer och medarbetare kompetens att kunna använda den digitala teknik och de möjligheter till enkla, smarta och effektiva...

  »