Logotyp på utskrifter

Stockholm

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  BASUN projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år och sker i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets syfte är att ge chefer och medarbetare kompetens att kunna använda den digitala teknik och de möjligheter till enkla, smarta och effektiva...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men utvecklingen mot sammanhållen journalföring, nationella kvalitetsregister och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ”En byggbransch för alla” avser att ge fler vill ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SFE är ett samverkansprojekt som leds av Start-Up Stockholm och där 8 kommuner i Stockholms län samverkar. Projektet kommer att utvidga...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Etableringscentrum
  Etableringscentrum är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna på Östra Södertörn; Haninge, Nynäshamn...

  »