Logotyp på utskrifter

Småland & Öarna

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet är fokus att få en minskad sjukfrånvaro och ohälsa, särskilt den psykiska ohälsan och diffus smärtproblematik hos de anställda i Ljungby,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukskrivingstalen bland Kalmar kommuns drygt 5000 anställda har ökat kontinuerligt de senaste fem åren. Psykisk ohälsa är den enskilt viktigaste...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  "Arbete för unga i Aneby" skall genom sina insatser utbilda ungdomar i träarbete samt kärnämnen med koppling mot yrket för att på så sätt stärka den...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Denna projektansökan bygger på en tidigare ESF-finansierad förstudie: Arbetsintegration Vimmerby – En förstudie om utrikesfödda kvinnors väg till...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Coompanion och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har erfarenhet av att kvinnor och män med kort utbildning, funktionsnedsättning och utländsk...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Bryta Trenden är ett metodutvecklande projekt med ett mål att ta fram verkningsfulla och strukturpåverkande metoder för att minska ohälsan...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kvinnor och män som arbetar med integrationsfrågor i kommunerna står inför nya utmaningar. Ett stort antal nyanlända har krävt omfattande...

  »