Logotyp på utskrifter

Övre Norrland

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  AC Lyftet TWO.0 ska utbilda ledare och chefer i Västerbottens 8 krympande inlandskommuner. Utbildningarna ska indelas enligt 4 olika moduler som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Ett gemensamt forum för strategiska arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsforum etableras i Västerbotten. Frågor med bäring på arbetsmarknad,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En omställningsarena för målgruppen: Arbetslösa, Invandrare, Unga, Svåretablerad arbetskraft skapas. I den finns fyra olika delar som till viss del...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Att hamna i utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi för den enskilde, för familjer och för hela samhället. De grupper som står allra...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Digital kompetens i Norrbotten
  Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos vård och omsorgens medarbetare samt öka arbetsplatser...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Hur kan en mellanstor kommun arbeta samordnat, strukturerat med fokus på self-efficacy när det gäller övergångar mellan skola och arbetsliv?

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I ett land med stora avstånd har det regionala flygnätet avgörande betydelse för det lokala näringslivet och för kommuninvånarnas möjlighet att ta sig...

  »