Logotyp på utskrifter

Östra Mellansverige

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska arbeta med transnationell mobilitet för män och kvinnor 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrund I Norduppland finns 3 300 solo- och mikroföretag med en total omsättning på 6,4 miljarder kronor 2012. Regionens företagare har en tyngdpunkt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Inom projektet Allas rätt att vara med utbildar vi anställda och arbetsgivare i ideella idrottsföreningar i likabehandling. Genom utbildning vill vi...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  PROJEKTET ARBETSHOPPET - NÄTSTÖD I OMSORGSPRAKTIK För att bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden och en breddad rekryteringsbas till vård och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet arbetsplatsintegrerad utbildning ska genom att använda beprövade metoder framtagna av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården genom att förkorta tiden till svensk legitimation för...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Det råder brist på undersköterskor i många svenska kommuner och så också i kommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla. Projektet Fler undersköterskor...