Logotyp på utskrifter

Östra Mellansverige

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  #KLARFRAMTID är ett länsöverskridande projekt som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet #vägled – Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS!
  Är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska arbeta med transnationell mobilitet för män och kvinnor 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrund
  I Norduppland finns 3 300 solo- och mikroföretag med en total omsättning på 6,4 miljarder kronor 2012. Regionens företagare har en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Med All in ska 8 kommuner i Örebro län samarbeta för att nå individer som strukturellt inte stärks av befintliga insatser inom etableringsprogrammet...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet är att förbättra praktikmottagandet för nyanlända, i första hand inom kommunernas egna verksamheter, men också hos det lokala...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Inom projektet Allas rätt att vara med utbildar vi anställda och arbetsgivare i ideella idrottsföreningar i likabehandling. Genom utbildning vill vi...

  »