Logotyp på utskrifter

Norra Mellansverige

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap....

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Andra Chansen är ett program för unga kvinnor och män 18-24 år som står långt från arbetsmarknaden och som ges möjlighet att komma närmare...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Alltför många unga har idag en dålig kunskap om arbetslivet. Det är heller inte lätt att i tidig ålder sätta sig in i det framtida yrkeslivet. Att få...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  .
  Den stora nyckeln till integration är arbete. Därför behövs en metod/modell för att lyckas bättre med integrationen på arbetsplatserna.
  ...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Digilo ska arbeta med digitalisering som verktyg för kompetenshöjande insatser inom företagarämnen. Målgruppen är arbetsgivare och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Gävleborgsregionen står inför stora utmaningar när det gäller sysselsättning. Det är en mångbottnad fråga där regionens låga tillgång på utbildad...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Detta projekt ska genomföra ett antal kurser och seminarium för personal i små företag med 1-9 anställda
  Som är eventarrangörer. Under...

  »