Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ESF Nationellt

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer mer teoretiska, studieförberedande program. Yrkesprogrammen har succesivt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning
  Activa har med stöd av ESF utvecklat metoden Supported Mobility. I det här projektet ska unga personer (UVAS) som står långt från...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  ASF Akademin syftar till att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen som arbetsmarknadspolitisk aktör. Det för att stärka företagens förmåga...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet handlar om att förstärka och utvidga möjligheterna för industriella tillverkande SMF inom Smart Industriprogrammet Robotlyftet att få...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan adresserar utmaningarna att kvalitetssäkra och öka transparensen i branschvalidering,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  För att hitta lösningar till invandrarintegration på arbetsmarknaden behövs en större bild (”a bigger picture”) om vad invandrare själva upplever och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Attraktiv utbildning
  För att skapa en framgångsrik utbildning är företagens engagemang och inflytande nödvändigt. En yrkesutbildning måste också...

  »