Logotyp på utskrifter

Samtliga projekt per region

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer mer teoretiska, studieförberedande program. Yrkesprogrammen har succesivt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt ska arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal hos företag inom tillverkningsindustrin i Eksjö kommun, Vetlanda kommun, Sävsjö...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  #KLARFRAMTID är ett länsöverskridande projekt som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet #vägled – Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS!
  Är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt 14 45 87 Vägar till egenförsörjning handlar om att utveckla formerna för att stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden i en process mot...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt 3:e steget på väg till arbete vill skapa förutsättningar för utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor och män med lägre utbildningsbakgrund...

  »